Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – naturligtvis också när det gäller utställnings- och försäljningslokaler. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.

 

Energieffektivitetens betydelse blir allt större och kan vid sidan av den kontinuerliga klimatförändringen framför allt förklaras av de ökande energikostnaderna, som gör att innehavarens intresse för så effektiv uppvärmning, kyla och ventilation som möjligt i byggprojekt ständigt ökar. Detta leder till att man i regel föredrar hållbara och energisparande system och produkter.

 

På grund av det stora antalet utrymmen samt den för det mesta enorma totalytan spelar energieffektiviteten en särskilt viktig roll i utställnings- och försäljningslokaler. Dessa speciella särdrag kräver en optimal samverkan mellan enskilda VKV-system, eftersom onödiga kostnader annars uppstår och energiförbrukningen kan bli oproportionerligt hög.

 

Med våra lösningar skonar du inte endast miljön, utan sparar också betydande kostnader. Därför använder vi utrustningskomponenter som motsvarar dagens tekniknivå och som har optimerats för så liten energiförbrukning som möjligt.

 

Således blir det exempelvis möjligt att effektivt fånga upp värmen som avgår från näringsverksamhetens kylanläggningar och använda den till uppvärmning av byggnaden, genom en ändamålsenlig sammankoppling av olika systemkomponenter. Detta sparar energi, utan att orsaka en ökad arbetsinsats i användande eller underhåll. Våra produkter täcker behoven i energisparande tekniska system och anpassar sig individuellt till de aktuella kraven. Vi ställer gärna vår Know-How till förfogande för att bistå dig och hjälpa dig till en energieffektiv lösning. Tala med oss.