Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

De enskilda funktionsområden som lokalerna kan uppdelas i ställer helt olika krav på planeraren. Dessa krav måste betraktas individuellt. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå ett optimalt samspel mellan VKV-systemen.

 

Vid sidan av rena utställnings- och försäljningslokaler finns det många andra områden, zoner och utrymmen som man ofta inte beaktar under det första planeringssteget – ett fatalt misstag! Dessa rum fullgör olika funktioner och ställer därför helt olika krav på VKV-systemet.

 

Till dessa på skilda sätt använda rum räknas bland annat kassa- och entréområdet samt lager, omklädningsrum eller uppehållsrum för medarbetare. För en optimal planering av det kompletta systemet måste dessa betraktas individuellt. Endast så kan man uppnå en kostnadsbesparande lösning för varje användning.

 

Exempelvis kan en ändamålsenlig kombinerande av centraliserad och decentraliserad ventilationsteknik i de aktuella funktionsområdena ge enorma fördelar – ett betydande mervärde för din planering, som också övertygar dina uppdragsgivare.

 

Förutom kostnadsbesparingar ger ett samarbete med oss också andra fördelar för dig:

 

Genom integrering av alla systemkomponenter i ett VKV-system som en helhet garanterar vi att alla utrustningar är inbördes optimalt avstämda och utrustade med en övergripande reglering – det underlättar användandet enormt. En stor avlastning även för personalen.

 

Dessutom assisterar vi dig genom att fungera som central kontaktperson för fackhantverkarna och senare för innehavaren av systemet. Det gör att du inte behöver sysselsätta dig med frågor kring installation och användande av VKV-systemen och har huvudet fritt för andra uppgifter.

 

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi vid sidan av den allmänna rådsgivningsprestationen också lämna anvisningar om många andra faktorer. Vi är din konstruktionspartner, ger dig omfattande assistans i alla frågor och erbjuder dig ett individuellt passande systemurval för varje krav. Om du vill veta mer, står vi alltid till ditt förfogande för frågor.