Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Under de många år som företaget har funnits har Kampmann kunnat bygga upp en omfattande Know-How inom området utställnings- och försäljningslokaler – och det kommer även dig tillgodo. Övertyga dig själv om kvaliteten i vårt arbete.

 

Våra referenser får dig att inse att vi anpassar oss efter de specifika förutsättningarna på plats i varje nytt enskilt fall och att vi optimalt kan uppfylla alla krav på teknisk utrustning för värme, kyla och ventilation.

 

Våra referenser åskådliggör hur de tekniska utrustningarna infogas visuellt i lokalerna och därmed garanterar den nödvändiga säkerheten. Våra produkter är inte bara effektiva, de anpassar sig också optimalt till olika lokala krav och blir ett med sin omgivning.

 

För att dina uppdragsgivare själva ska kunna bilda sig en personlig åsikt om kvaliteten i vårt arbete upprättar vi, som en särskild service för dig, gärna kontakt med kontaktpersoner i våra referensprojekt och ger dig på förfrågan till och med möjlighet att besöka redan genomförda projekt, för att du på plats ska kunna skapa dig en bild.

 

Vill du se mer? Få mer projektspecifik information och foton för en överblick över våra referenser.