Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I utställnings- och försäljningslokaler spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.

 

Många helt skilda aspekter bär ansvaret för komfortfaktorn i utställnings- och försäljningslokaler. Bland annat utgör det allmänna rumsklimatet en stor andel av detta. Det påverkas exempelvis av arten av de sålda resp. utställda produkterna, eftersom produkterna som slutligen fyller största delen av rummet inte bara påverkar temperaturen, luftkvaliteten och draget i lokalen – de bestämmer också de dominerande dofterna.

 

Således har arten av rumsutnyttjande och i synnerhet produktutbudet omedelbar påverkan på kundernas komfort. Detta har naturligtvis också konsekvenser för urvalet och placeringen av VKV-utrustningar. Exempelvis förutsätter utställning resp. försäljning av doftintensiva produkter ett särskilt högt luftutbyte, för att trots starkt doftande ämnen åstadkomma en neutral och för kunderna angenämare doftvärld.

 

Vår Know-How säkerställer ett optimalt produkturval för dig, ett genomtänkt anordningskoncept och således en positiv köpupplevelse.

Vill du veta mer? Vårt kompetenta team besvarar gärna dina frågor!