Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Utställnings- och försäljningslokaler

Utställnings- och försäljningslokaler

Individuella lösningar för bästa möjliga presentation.

Platsbesparing

 

Center eller enkelrum

Effektivt rumsutnyttjande med passande utseende

 

Samma syfte, olika villkor

I utställnings- och försäljningslokaler ska det redan begränsade utrymmet inte inskränkas ytterligare av tekniska utrustningar. I vårt sortiment hittar du de passande systemvarianterna för varje objekt.I utställnings- och försäljningslokaler ska det redan begränsade utrymmet inte inskränkas ytterligare av tekniska utrustningar. I vårt sortiment hittar du de passande systemvarianterna för varje objekt.
I utställnings- och försäljningslokaler ska det redan begränsade utrymmet inte inskränkas ytterligare av tekniska utrustningar. I vårt sortiment hittar du de passande systemvarianterna för varje objekt.
 
Beroende på storleken och nyttjandets art ställer utställnings- och försäljningslokaler helt olika krav på VKV-system. Vi har de rätta komponenterna och den matchande sakkunskapen för att assistera dig.Beroende på storleken och nyttjandets art ställer utställnings- och försäljningslokaler helt olika krav på VKV-system. Vi har de rätta komponenterna och den matchande sakkunskapen för att assistera dig.
Beroende på storleken och nyttjandets art ställer utställnings- och försäljningslokaler helt olika krav på VKV-system. Vi har de rätta komponenterna och den matchande sakkunskapen för att assistera dig.

Funktionsområden

 

Energieffektivitet

Specifika lösningar

 

Energisparande system för kostnadseffektiva lösningar

De enskilda funktionsområden som lokalerna kan uppdelas i ställer helt olika krav på planeraren. Dessa krav måste betraktas individuellt. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå ett optimalt samspel mellan VKV-systemen.De enskilda funktionsområden som lokalerna kan uppdelas i ställer helt olika krav på planeraren. Dessa krav måste betraktas individuellt. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå ett optimalt samspel mellan VKV-systemen.
De enskilda funktionsområden som lokalerna kan uppdelas i ställer helt olika krav på planeraren. Dessa krav måste betraktas individuellt. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå ett optimalt samspel mellan VKV-systemen.
 
Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – naturligtvis också när det gäller utställnings- och försäljningslokaler. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – naturligtvis också när det gäller utställnings- och försäljningslokaler. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.
Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – naturligtvis också när det gäller utställnings- och försäljningslokaler. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.

Rumsklimat

 

Allt-i-ett-paket

Den säkra komfortfaktorn för kunder och medarbetare

 

Reglerteknik med okomplicerad operatörsstyrning

I utställnings- och försäljningslokaler spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.I utställnings- och försäljningslokaler spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.
I utställnings- och försäljningslokaler spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.
 
En oundviklig beståndsdel vid planering av utställnings- och försäljningslokaler är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.En oundviklig beståndsdel vid planering av utställnings- och försäljningslokaler är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.
En oundviklig beståndsdel vid planering av utställnings- och försäljningslokaler är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.

Teknisk dokumentation

 

Referenser

Omfattande dokument för största möjliga avlastning

 

Kvalitet och erfarenhet betalar sig

Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-system ställer vi på förfrågan en mängd dokument till förfogande för ditt byggprojekt, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-system ställer vi på förfrågan en mängd dokument till förfogande för ditt byggprojekt, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.
Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-system ställer vi på förfrågan en mängd dokument till förfogande för ditt byggprojekt, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.
 
Under de många år som företaget har funnits har Kampmann kunnat bygga upp en omfattande Know-How inom området utställnings- och försäljningslokaler – och det kommer även dig tillgodo. Övertyga dig själv om kvaliteten i vårt arbete.Under de många år som företaget har funnits har Kampmann kunnat bygga upp en omfattande Know-How inom området utställnings- och försäljningslokaler – och det kommer även dig tillgodo. Övertyga dig själv om kvaliteten i vårt arbete.
Under de många år som företaget har funnits har Kampmann kunnat bygga upp en omfattande Know-How inom området utställnings- och försäljningslokaler – och det kommer även dig tillgodo. Övertyga dig själv om kvaliteten i vårt arbete.

Nedladdning

 

Våra produkter för ditt projekt

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder de lämpliga produkterna för varje lösning