Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Sport- och ridhallar

Sport- och ridhallar

Dina hallar – våra system: klimatisering med hög prestanda för varje sportutövare.

Allt-i-ett-paket

 

Funktionsområden

Reglerteknik med mest okomplicerad operatörsstyrning

 

Differentiering av olika krav

En oundviklig del vid planering av sport- och ridhallar är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.En oundviklig del vid planering av sport- och ridhallar är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.
En oundviklig del vid planering av sport- och ridhallar är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.
 
De enskilda funktionsområden som rummen kan uppdelas i ställer helt olika krav, som måste betraktas individuellt vid planeringen. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå det optimala systemet för varje utrymme.De enskilda funktionsområden som rummen kan uppdelas i ställer helt olika krav, som måste betraktas individuellt vid planeringen. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå det optimala systemet för varje utrymme.
De enskilda funktionsområden som rummen kan uppdelas i ställer helt olika krav, som måste betraktas individuellt vid planeringen. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå det optimala systemet för varje utrymme.

Energieffektivitet

 

Beslutshjälp

Energisparande system för kostnadsgynnsamma lösningar

 

Stöd vid val och integrering av det passande värmesystemet

Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i dyra byggprojekt, såsom sport- och ridhallar. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energibesparande VKV-system.Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i dyra byggprojekt, såsom sport- och ridhallar. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energibesparande VKV-system.
Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i dyra byggprojekt, såsom sport- och ridhallar. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energibesparande VKV-system.
 
Valet och integreringen av det rätta värmesystemet spelar en viktig roll i sport- och ridhallar, eftersom olika planeringskrav föreligger vid olika användningstyper. Vi ger dig kompetenta råd i detta avseende.Valet och integreringen av det rätta värmesystemet spelar en viktig roll i sport- och ridhallar, eftersom olika planeringskrav föreligger vid olika användningstyper. Vi ger dig kompetenta råd i detta avseende.
Valet och integreringen av det rätta värmesystemet spelar en viktig roll i sport- och ridhallar, eftersom olika planeringskrav föreligger vid olika användningstyper. Vi ger dig kompetenta råd i detta avseende.

Avstämning till integrerade utrustningar

 

Handledning på plats

Passande anordningskoncept för alla utrustningsutföranden

 

Support genom heltäckande handledning på plats

I sport- och ridhallar finns ofta integrerade utrustningar, som man måste ta hänsyn till vid VKV-planeringen. Vi assisterar dig vid framtagningen av ett individuellt passande anordningskoncept för de tekniska systemen.I sport- och ridhallar finns ofta integrerade utrustningar, som man måste ta hänsyn till vid VKV-planeringen. Vi assisterar dig vid framtagningen av ett individuellt passande anordningskoncept för de tekniska systemen.
I sport- och ridhallar finns ofta integrerade utrustningar, som man måste ta hänsyn till vid VKV-planeringen. Vi assisterar dig vid framtagningen av ett individuellt passande anordningskoncept för de tekniska systemen.
 
De ovanliga kraven på sport- och ridhallar orsakar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi assisterar dig och håller din rygg fri som direkt kontaktperson på plats.De ovanliga kraven på sport- och ridhallar orsakar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi assisterar dig och håller din rygg fri som direkt kontaktperson på plats.
De ovanliga kraven på sport- och ridhallar orsakar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi assisterar dig och håller din rygg fri som direkt kontaktperson på plats.

Aktuella direktiv

 

Ekonomikalkyl

Omfattande rådgivning i frågor om landspecifika riktlinjer

 

Arbetet underlättas av kompetent rådgivning

Vid planering av sport- och ridhallar har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.Vid planering av sport- och ridhallar har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.
Vid planering av sport- och ridhallar har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.
 
Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom sport- och ridhallar, och därför måste de planeras så effektivt som möjligt. Vi ställer alla nödvändiga data till ditt förfogande.Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom sport- och ridhallar, och därför måste de planeras så effektivt som möjligt. Vi ställer alla nödvändiga data till ditt förfogande.
Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom sport- och ridhallar, och därför måste de planeras så effektivt som möjligt. Vi ställer alla nödvändiga data till ditt förfogande.

Nedladdning

 

Våra produkter för ditt projekt

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder de lämpliga produkterna för varje lösning