Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vid planering av sport- och ridhallar har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.

 

Beaktande och uppfyllande av aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv avseende säkerhet samt tekniskt korrekt implementering är väsentliga riktlinjer, som inte får nonchaleras vid planering av sport- och ridhallar.

 

Vi bistår dig för att garantera att hänsyn tas till dessa riktlinjer vid genomförandet.

 

Förutom de allmänna riktlinjerna måste man också tänka på landspecifika resp. byggrättsliga förordningar, t.ex. förordningen om återsamlingsplatser. Okunnighet om lagar och branschdirektiv kan leda till olämplig planering, som ofta för med sig ytterligare problem.

 

Vi besitter fackkunskapen, för att planeringsfel och följdproblem ska undvikas och för att avlasta dig i möjligaste mån. Då kan du koncentrera dig på andra uppgifter.

 

För att ge dig en uppfattning om detta har vi här samlat en liten del av vilka lagar, normer och direktiv som måste beaktas:

 

  • DIN 18032 (”Sporthallar – hallar och lokaler för sport och andra ändamål”)
  • DIN EN 12831 (”Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov”)
  • DIN EN 13779 (”Luftbehandling - Funktionskrav på ventilations- och luftkonditioneringssystem”)
  • DIN EN 14037 (”Takmonterade vattenburna strålningspaneler med vattentemperatur under 120 °C”)
  • DIN V 18599 (”Energimässig utvärdering av byggnader - Beräkning av nytto-, slut- och primärenergibehov för värme, kyla, ventilation, bruksvarmvatten och belysning”)
  • EEWärmeG (Tyskland), lagen om förnyelsebar energi och värme
  • VDI 2067 (”Ekonomi i byggnadstekniska system”)
  • EnEV (Tyskland) (”Förordning om energisparande värmeisolering och energisparande anläggningsteknik i byggnader)

 

När det gäller de båda sistnämnda normerna hittar du mer information i kapitlet ”Ekonomikalkyl”.

 

Dessa omfattande efterforskningar efter juridiska riktlinjer vill vi bespara dig från: i en specialavdelning har vi sammanställt ett kompetent team som kan besvara alla dina frågor kring dessa föreskrifter och ge dig obegränsad assistans.