Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I sport- och ridhallar finns ofta integrerade utrustningar, som man måste ta hänsyn till vid VKV-planeringen. Vi assisterar dig vid framtagningen av ett individuellt passande anordningskoncept för de tekniska systemen.

 

I synnerhet i sporthallar finns det i lokalerna redan olika anordningar inbyggda, som kan påverka senare placering av byggnadsteknisk utrustning. Dit hör bland annat skiljeväggar, basketbollkorgar, klätterstänger eller belysning.

 

Alla dessa komponenter påverkar anordningskonceptet för VKV-system. Vi vet hur man kan komma runt eventuella problem, då vi redan under planeringsfasen beaktar varje befintlig utrustning och varje särskild egenskap hos hallen, och dessutom möjliggör flexibiliteten hos våra produkter anpassning till i det närmaste varje rumslig situation. Så anpassas ditt koncept optimalt till de lokala betingelserna.

 

Därvid säkerställer vi att alla relevanta faktorer för användningsområdet tas med i planeringen och garanterar således ett idealiskt utnyttjande av ytorna, utan att orsaka begränsningar i hallarnas funktion. Med vår sakkunskap kan inget hända dig.