Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Valet och integreringen av det rätta värmesystemet spelar en viktig roll i sport- och ridhallar, eftersom olika planeringskrav föreligger vid olika användningstyper. Vi ger dig kompetenta råd i detta avseende.

 

I sport- och ridhallar är framför allt två faktorer avgörande för planeringen av de tekniska systemen: För det första måste man, till respektive hall, välja ett passande system för att garantera likformig värmefördelning, och för det andra påverkas VKV-systemen av den speciella användningen av de båda halltyperna.

 

I ridhallar måste man exempelvis ta hänsyn till hästarnas ljudkänslighet, vilket gör att tysta utrustningar krävs. I motsats till detta är det i sporthallar i skolor av betydelse att man t.ex. tänker på den så kallade ”bollkastsäkerheten” för de använda utrustningarna, för att säkerställa deras funktion. Här spelar systemens ljudvolym endast en sekundär roll.

 

Således föreligger det helt olika krav för de båda halltyperna, som påverkar planeringen av värmesystemen i motsvarande grad.

 

Vi assisterar dig med vid valet och integreringen av det rätta värmesystemet och ser därmed till att hänsyn tas till alla relevanta faktorer och att systemen anpassas på lämpligt sätt. Du kan räkna med oss!