Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom sport- och ridhallar, och därför måste de planeras så effektivt som möjligt. Vi ställer alla nödvändiga data till ditt förfogande.

 

Byggprojekt i storlek med sport- och ridhallar är i särskilt hög grad beroende av en så effektiv planering som möjligt, eftersom kostnaderna ändå blir mycket höga. Vi bistår dig och gör allt för att utarbeta en optimal lösning tillsammans med dig.

 

För att garantera ekonomin för de använda VKV-systemen är det nödvändigt att avstämma investerings- och driftkostnaderna mot användningens art och varaktighet, då man måste ta hänsyn till alla relevanta parametrar redan under planeringsfasen.

 

Vid ekonomikalkylen kan man använda normer som exempelvis DIN EN 18599 eller VDI 2067 vid den energimässiga utvärderingen och därigenom underlätta bedömningen av nödvändiga energimängder. Enligt gällande lag är man rent av skyldig att följa dessa normer för icke-bostadsbyggnader, dit även sport- och ridhallar räknas. Det innebär alltså stora fördelar för dig att känna till och kunna använda dem. Vi ger dig gärna relevanta råd!

 

Vi kan ge dig tillgång till de systemspecifika data som krävs för en korrekt ekonomikalkyl. Dessa kan importeras till gängse beräkningsprogram, för att möjliggöra en tillförlitlig kalkyl.

Förutom detta hjälper vi dig att hitta en lämplig samtalspartner som assisterar dig vid upprättande av kalkyler.

 

Vi ger dig råd som inbegriper individuella, ekonomiskt optimerade byggnadskoncept – så att du kan övertyga dina uppdragsgivare med en långsiktigt lyckad VKV-lösning. Vi assisterar dig gärna!