Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i dyra byggprojekt, såsom sport- och ridhallar. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energibesparande VKV-system.

 

Energieffektivitetens betydelse blir allt större och kan vid sidan av den kontinuerliga klimatförändringen framför allt förklaras av de ökande energikostnaderna, som gör att innehavarens intresse för så effektiv uppvärmning, kyla och ventilation som möjligt i byggnadsobjekt ständigt ökar. Detta leder till att man föredrar allt mer hållbara och energisparande system och produkter.

 

I detta avseende är vår omfattande produktportfölj, med en mängd möjligheter, ditt bästa val: Bland annat har du valet mellan de två väsentliga värmesystemen – konvektionsvärme (t.ex. luftvärmare) och strålningsvärme (t.ex. takradiatorer).

 

Tack vare denna omfattning av specialprodukter kan vi vara dig behjälpliga som neutral konsult vid en plats anpassad planering och är gärna beredda att hitta för- och nackdelarna med olika systemlösningar och diskutera dem med dig.

 

Vid planering av sport- och ridhallar måste man också se till att värmesystemen är anpassade till sportaktiviteterna resp. hallarnas användning. Således kan man i kombination med en bra reglering, som optimerar systemet bättre och bättre, uppnå en högre energieffektivitet.

 

Med våra lösningar, som motsvarar dagens tekniknivå och optimeras för en så låg energiförbrukning som möjligt, skonar du inte endast miljön, utan sparar också betydande kostnader.

 

Vill du veta mer? Tala med oss!