Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

De enskilda funktionsområden som rummen kan uppdelas i ställer helt olika krav, som måste betraktas individuellt vid planeringen. Vi känner till dessa olikheter och hjälper dig att uppnå det optimala systemet för varje utrymme.

 

Sport- och ridhallar är i regel redan individuellt planerade av arkitekter utgående från olika kriterier och funktioner för utrymmena. Hit hör bland annat valet av ett idealiskt sporthallkoncept (med en, två eller tre sporthallar) och en lämplig läktare samt beaktande av relevanta biutrymmen (t.ex. omklädningsrum, sanitärutrymmen, entréområde/korridorer eller åskådarutrymmen).

 

Dessa olika användningssätt och funktionsområden måste naturligtvis också beaktas vid planering av den tekniska byggnadsutrustningen. De beskrivs exempelvis av normen DIN 18032, som fastställer krav och kontroller för bygge och utrustning av sporthallar.

 

Samtidigt har konstruktionsvärden, t.ex. rumstemperatur och luftutbyte, betydelse för de olika områdena. Den tekniska byggnadsutrustningen måste ovillkorligen skräddarsys till det arkitektoniska konceptet och anpassas till de speciella kraven.

 

Vi är din idealiska kontaktperson för detta och assisterar dig i stor omfattning vid planeringen och realiseringen av din sport- eller ridhall. Genom vår mångåriga erfarenhet är alla relevanta förutsättningar och särskiljande faktorer bekanta för oss, så att vi kan erbjuda dig en rådgivning utan luckor. Därigenom erhåller du en omfångsrik support i ditt projekt.