Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

De ovanliga kraven på sport- och ridhallar orsakar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi assisterar dig och håller din rygg fri som direkt kontaktperson på plats.

 

Om fackhantverkarna inte får korrekt stöd vid utförandet av monteringen kan det leda till olika problem. Vi låter det inte gå så långt!

 

Genom de många erfarenheterna från tidigare projekt inom detta område och den därigenom förvärvade fackmässiga kompetensen kan vi erbjuda dig heltäckande handledning i varje projektfas.

 

Vi kan hjälpa dig med:

 

  • Rådgivningssamtal med arkitekter och byggherrar för att dryfta tekniska och visuella lösningar
  • Leverans av provaggregat för installation och besiktning i provutrymmen
  • Individuell anpassning av utrustningar till lokala förhållanden – t.ex. genom anpassade längder och en optimerad styrning av vattnet i värmesystemet
  • Passform hos de levererade produkterna genom mätning på platsen i förväg
  • Assistans till fackhantverkare före och under monteringen, av ett monteringsteam för takradiatorer från Kampmann
  • Handledning på plats för fackhantverkare (service efter köpet)

 

Som direkt kontaktperson för dina fackhantverkare i alla frågor om montering och installation kan vi assistera och avlasta dig heltäckande i de mest varierande problemställningar och frågor. Vi bryr oss om varje problem och ser till att du slipper tänka på dem.