Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Lager- och logistikbyggnader

Lager- och logistikbyggnader

Kompetenta lösningar, men inte bara från A till B utan från A till Ö.

Platsbesparing

 

Energieffektivitet

Effektivt rumsutnyttjande – framför allt på höjden

 

Energisparande system för kostnadsgynnsamma lösningar

I lager- och logistikbyggnader bör man inte slösa med några ytor genom ofördelaktig placering av värme- eller ventilationssystem. Därför hittar du i vår portfölj passande utrustning för varje projekt.I lager- och logistikbyggnader bör man inte slösa med några ytor genom ofördelaktig placering av värme- eller ventilationssystem. Därför hittar du i vår portfölj passande utrustning för varje projekt.
I lager- och logistikbyggnader bör man inte slösa med några ytor genom ofördelaktig placering av värme- eller ventilationssystem. Därför hittar du i vår portfölj passande utrustning för varje projekt.
 
Just i lager- och logistikbyggnader är temat energieffektivitet en central komponent. Vi assisterar dig med vår unika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.Just i lager- och logistikbyggnader är temat energieffektivitet en central komponent. Vi assisterar dig med vår unika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.
Just i lager- och logistikbyggnader är temat energieffektivitet en central komponent. Vi assisterar dig med vår unika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.

Kostnadsminimering

 

Från gamla byggnader till nybyggen

Högt utnyttjande med låga kostnader

 

Stöd vid renovering, utökning och utbyggnad av hallar

För lager- och logistikbyggnader är ekonomin mycket viktig. Vi är din kontaktperson och underlättar ditt arbete genom en objektiv systemjämförelse.För lager- och logistikbyggnader är ekonomin mycket viktig. Vi är din kontaktperson och underlättar ditt arbete genom en objektiv systemjämförelse.
För lager- och logistikbyggnader är ekonomin mycket viktig. Vi är din kontaktperson och underlättar ditt arbete genom en objektiv systemjämförelse.
 
Även när det inte handlar helt och hållet om nyanskaffning av en lager- eller logistikbyggnad – Kampmann assisterar dig likaså med fackkunnande vid planering och genomförande av en renovering, en utökning eller en utbyggnad av hallarna.Även när det inte handlar helt och hållet om nyanskaffning av en lager- eller logistikbyggnad – Kampmann assisterar dig likaså med fackkunnande vid planering och genomförande av en renovering, en utökning eller en utbyggnad av hallarna.
Även när det inte handlar helt och hållet om nyanskaffning av en lager- eller logistikbyggnad – Kampmann assisterar dig likaså med fackkunnande vid planering och genomförande av en renovering, en utökning eller en utbyggnad av hallarna.

Ekonomikalkyl

 

Teknisk dokumentation

Arbetet underlättas av kompetent rådgivning

 

Din avlastning i planeringsprocessen

Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom lager- och logistikbyggnader, och därför måste de planeras så effektivt och kostnadsgynnsamt som möjligt. Vi assisterar dig med utredningar och överväganden av det ekonomiska genomförandet.Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom lager- och logistikbyggnader, och därför måste de planeras så effektivt och kostnadsgynnsamt som möjligt. Vi assisterar dig med utredningar och överväganden av det ekonomiska genomförandet.
Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom lager- och logistikbyggnader, och därför måste de planeras så effektivt och kostnadsgynnsamt som möjligt. Vi assisterar dig med utredningar och överväganden av det ekonomiska genomförandet.
 
Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-systemen ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för det aktuella byggprojektet, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-systemen ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för det aktuella byggprojektet, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.
Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-systemen ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för det aktuella byggprojektet, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.

Nedladdning

 

Våra produkter för ditt projekt

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder de lämpliga produkterna för varje lösning