Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom lager- och logistikbyggnader, och därför måste de planeras så effektivt och kostnadsgynnsamt som möjligt. Vi assisterar dig med utredningar och överväganden av det ekonomiska genomförandet.

 

Byggprojekt i storlek med lager- och logistikbyggnader är i särskilt hög grad beroende av en så effektiv planering som möjligt, eftersom de är förbundna med en avsevärd investeringsinsats. Vi bistår dig och ser till att allt går enligt planerna.

 

För att garantera ekonomin för de använda VKV-systemen är det nödvändigt att avstämma investerings- och driftkostnaderna mot användningens art och varaktighet, då man måste ta hänsyn till alla relevanta parametrar redan under planeringsfasen.

 

Vi kan ge dig tillgång till de systemspecifika data som krävs för en korrekt ekonomikalkyl. Dessa kan importeras till gängse beräkningsprogram, som i slutändan underlättar arbetet och möjliggör en tillförlitlig kalkyl.

 

Dessutom hjälper vi dig att hitta en lämplig samtalspartner som assisterar dig vid upprättande av kalkyler.

 

Vi ger dig råd som inbegriper individuella, hållbara och ekonomiskt optimerade byggnadskoncept – så att du kan övertyga dina uppdragsgivare med en långsiktigt lyckad VKV-lösning. Du kan lita på oss!