Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Just i lager- och logistikbyggnader är temat energieffektivitet en central komponent. Vi assisterar dig med vår unika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.

 

Energieffektivitetens betydelse blir allt större och kan vid sidan av den kontinuerliga klimatförändringen framför allt förklaras av de ökande energikostnaderna, som gör att innehavarens intresse för så effektiv uppvärmning, kyla och ventilation som möjligt i byggnadsobjekt ständigt ökar. Detta leder till att man föredrar allt mer hållbara och energisparande system och produkter.

 

Våra lösningar är miljövänliga och kostnadsbesparande. Därför använder vi utrustningskomponenter som har optimerats för så liten energiförbrukning som möjligt och därför motsvarar dagens tekniknivå.

 

Våra produkter täcker behoven i energisparande tekniska system och anpassar sig individuellt till de aktuella kraven. Vi ställer gärna vår erfarenhet till förfogande för att som konsult bistå och hjälpa dig till en energieffektiv lösning.