Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Även när det inte handlar helt och hållet om nyanskaffning av en lager- eller logistikbyggnad – Kampmann assisterar dig likaså med fackkunnande vid planering och genomförande av en renovering, en utökning eller en utbyggnad av hallarna.

 

Vid projektplanering av lager- och logistikbyggnader handlar det inte alltid om helt nya byggnader. Ofta renoverar man delar av eller hela byggnader energimässigt, ibland är det frågan om en utökning av befintliga hallar eller en motsvarande utbyggnad av en befintlig företagsbyggnad. Det för med sig helt nya krav på dig som planerare. Från utbyte av värmekällan till komplett förnyelse av VKV-systemet står Kampmann till ditt förfogande inom detta område. Vi hjälper dig gärna.

 

Planeringen av ett VKV-system inom detta område kräver hänsyn till en mängd olika faktorer.

 

Dessa är bland annat:

 

  • Förändring av framlednings- och returtemperaturer och konsekvenser av detta 
  • Hänsyn till statiska förhållanden 
  • Eventuellt en förändring av hallens användning
  • Eventuellt en förändring av de rumsliga betingelserna (t.ex. isolering i efterhand)

 

Genom vår långa erfarenhet inom denna sektor kan vi garantera dig en optimal renovering eller utökning av befintliga byggnader. Vi är experter och vet vad man måste beakta vid de förändringar som detta för med sig. Fråga oss, vi avsätter gärna tid för dig!