Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

För lager- och logistikbyggnader är ekonomin mycket viktig. Vi är din kontaktperson och underlättar ditt arbete genom en objektiv systemjämförelse.

 

För att motsvara behovet och dra utnyttjandet så långt som möjligt med så låga kostnader som möjligt, ska investerings- och driftkostnaderna ha välavvägda proportioner med hänsyn till kraven och vara avstämda till varaktigheten för systemens användning.

 

I lager- och logistikbyggnader måste man exempelvis beakta att i regel används vissa delar av hallen endast sporadiskt eller inte alls av människor, och därför kan man ge avkall på komforten. Därmed uppnår man kostnadsfördelar för den tekniska byggnadsutrustningen.

 

Vår omfattande produktportfölj erbjuder dig en mängd möjligheter: Bland annat kan du välja mellan olika lösningsansatser för värmesystemen i hallarna (t.ex. strålningsvärme eller luftvärme).

 

Tack vare omfattningen av specifika produkter kan vi vara dig behjälpliga som konsult vid en platsanpassad planering. Tillsammans med dig lokaliserar vi gärna för- och nackdelarna med olika systemlösningar och påvisar besparings möjligheter för dig.

 

Denna kombination av en omfångsrik produktportfölj förenad med vår mångåriga erfarenhet underlättar ditt arbete enormt och ger dig skräddarsydda lösningar för de speciella kraven i ditt byggprojekt. Våra konsulter står gärna till ditt förfogande. Tala med oss!