Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I lager- och logistikbyggnader bör man inte slösa med några ytor genom ofördelaktig placering av värme- eller ventilationssystem. Därför hittar du i vår portfölj passande utrustning för varje projekt.

 

Just i byggnader med dimensioner i storlek med lager- och logistikbyggnader är effektivt utnyttjande av de begränsade golvytorna av största betydelse.

 

Dessa hallar för i regel med sig särskilt stora lokalhöjder från tre till över tjugo meter – denna plats ska utnyttjas optimalt! Dessutom har dessa avsevärda takhöjder motsvarande påverkan på uppvärmningen, och detta måste man ta hänsyn till vid planeringen.

 

Vi på Kampmann vet vad man måste tänka på vid planering av den tekniska byggnadsutrustningen i dessa hallar – beroende av den konkreta användningen av lokalerna – och har de rätta komponenterna för dina behov – platsbesparande och effektiva.

 

Vår produktportfölj erbjuder dig ett stort urval specialutvecklade systemkomponenter som uppfyller kraven för de mest varierande förutsättningarna. Så får du den passande lösningen för varje hall! Vårt kompetenta team står gärna till ditt förfogande för vidare frågor.