Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Planeck
Värme Kyla Ventilation

Designkassett för takmonterad klimatisering som aggregat för inbyggnad i mellantak.

Planeck
Dina fördelar:
 • Steglös växelströmsstyrning

 • Diskret montering i mellantak

 • Underhållsvänlig, med uppfällbart designhölje

De starkaste argumenten

 • Endast 5 cm konstruktionshöjd: formskön och diskret
 • Cirkulationslufts- och primärluftsutförande: samma utseende med endast 360 mm takmonteringshöjd
 • Blåser på tre sidor, tillåter väggnära montering
 • Särskilt energieffektiv med steglös varvtalsreglering

Teknik

 • Hästskoformad värmeväxlare i koppar och aluminium för värme eller kyla med pumpvarmvatten eller pumpkallvatten
 • Värmeväxlare möjliggör primärluftstillförsel från sidan och plan konstruktion
 • Flödesoptimerad radialfläkt i plast
 • Integrerat cirkulationsluftfilter G2
 • Utförande för kyldrift med kondenstråg och kondenspump
 • Som tillval steglös varvtalsreglering för CO2-styrd primärluftstillförsel och/eller behovsoptimerad värme-/kyldrift

Användningsområden / montering

... och annat som är bra att veta

 • Inom EU designskyddat luftgaller, nedfällbart för enkel skötsel
 • I RAL 9016, andra färger på förfrågan
 • Kompatibel med Kampmanns tillbehörsprogram, t.ex. KaControl-teknik för cirkulationsluftsutförande
 • Tillval: utförande med EC-fläkt och motordrivet justerbart luftriktargaller för värme/kyla

 

Med dessa produkter kompletterar du din kunds butiksutrustning: ditt klick till dörrluftridåer, golvkanalvärmare, PowerKon +F!

Beskrivning

Kampmann Planeck med KaControl reglerutrustning levereras förmonterad och anslutningsklar, komplett med alla elektriska komponenter från fabriken. En kraftfull parametreringsbar mikroprocessor tar hand om alla erforderliga funktioner. Således har varje Planeck en egen ”intelligens” och kan köras gruppvis via Kampmann-tLan eller CANbus-nätverk.

 

Kommunikationsgränssnitt med stickkontakter gör det möjligt att utrusta KaControl Planeck för enkelrumsdrift eller också för anslutning till överordnade styrsystem. Varje basenhet är därför potentiellt lämplig för integrering i ett nätverk för teknisk byggnadsautomation.

Funktioner

 • Temperaturavkänning via KaController eller externa rumsgivare
 • Automatisk steglös varvtalsreglering beroende av rumstemperaturen
 • Inställning av maximalt fläktvarvtal via en potentiometer på styrkortet och DIP-omkopplare
 • Ljudlös ventilstyrning med elektroniska reläer
 • Utvärdering av motorstörning, kondenslarm
 • Rumsspecifik frysskyddsfunktion genom övervakning av rumstemperaturen i varje systemtillstånd i förhållande till ett gränsvärde på 8 °C
 • Aggregatspecifik frysskyddsfunktion vid installation av en anliggningstemperaturgivare som finns som tillval
 • Change-over-funktion i 2-rörssystem för värme/kyla via en extern potentialfri kontakt eller en anliggningstemperaturgivare
 • Styrning från extern byggnadsautomation via 0–10 V-signal
 • Anslutning till öppna fastighetsautomationssystem genom gränssnittskort (BACnet, Modbus) som finns som tillval 
Produktövergripande
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
EU Declaration of Conformity Planeck unit heatersLadda ned som.pdf, 1,07 MB
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 443,11 KB
Building product declaration unit heatersLadda ned som.pdf, 229,93 KB
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
154,00 € Exkl. 19 % moms

KaControl rumstemperaturgivare för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
40,00 € Exkl. 19 % moms

KaControl utegivare, väggmontering, 50 x 65 x 45,5 mm, vit liknande RAL 9010, IP 54

Artikelnr:
196003250112

Listpris:
40,00 € Exkl. 19 % moms

KaControl röranliggningsgivare för avkänning av mediets temperatur, inkl. hållband, kabellängd 3 m, för omkoppling värme/kyla

Om frysrisk föreligger, t.ex. genom kallras, ska du välja en KaControl röranliggningsgivare för varje enhet!

OBSERVERA! Funktion för omkoppling värme/kyla endast i kombination med 3-vägsventil!
Artikelnr:
196003250115

Listpris:
38,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
84,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör EC utan KaControl

Elektronisk varvtalsställare

med integrerad digitaltimer, med dag-, natt- och veckoprogram, steglös fläktdrift 0 till 100 %, manuellt eller automatiskt, max. tio aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030515

Pris på förfrågan

Varvtalsställare med integrerad digitaltimer, steglös fläktdrift förinställbar 0 till 100 %, på/av via rumstermostat (t.ex. industritermostat typ 30059) i strömförsörjningen

Max. tio aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030510

Pris på förfrågan

Rumstermostat

230 V, värme/kyla vid 2-/4-rörssystem, utanpåliggande, 3-stegs, med omkopplare FRÅN/Hand/Fläktautomatik, max. två aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030155

Listpris:
155,00 € Exkl. 19 % moms

Klocktermostat 230 V, värme/kyla vid 2-/4-rörssystem, infälld, steglös, med LCD-menyskärm och integrerat tidursprogram

Max. två aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030256

Listpris:
249,00 € Exkl. 19 % moms
KaControl system för fastighetsautomation

Seriellt Modbus-kort för anslutning till Modbus-nätverk

Nödvändig för varje sekundärluftaggregat!
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
84,00 € Exkl. 19 % moms
Lägesomkopplare för varvtalsstyrning

Artikelnr:
196000030785

Listpris:
1120,00 € Exkl. 19 % moms
Kopplingsur och rumstemperaturregleringar

Kopplingsur med elektronisk rumstemperaturreglering och rumstemperaturgivare, för uppvärmnings- eller kyldrift

Artikelnr:
196000030176

Listpris:
555,00 € Exkl. 19 % moms

Kopplingsur med elektronisk rumstemperaturreglering, med rumstemperaturgivare i separat kapsling, dag-, natt- och veckoprogram inställbara via insticksryttare, gångreserv 150 h, dag-natt-börvärdesgivare 0–40 °C, kapslingsklass kopplingsur IP 20, kapslingsklass rumsgivare IP 54

Artikelnr:
196000030076

Listpris:
527,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Rumstermostat

med termisk återkoppling, 230 VAC, kapslingsklass IP 30
Artikelnr:
196000030055

Listpris:
45,00 € Exkl. 19 % moms

Klocktermostat med inbyggt digitalt kopplingsur med dag-, natt- och veckoprogram samt inställbar nattsänkning, kapslingsklass IP 20

Artikelnr:
196000030056

Listpris:
252,00 € Exkl. 19 % moms

Industritermostat

IP54
Artikelnr:
196000030058

Listpris:
112,00 € Exkl. 19 % moms
Ventiler

Termoelektrisk avstängningsventil

3/4", för KaControl och lägesomkopplare!
Artikelnr:
196000100912

Listpris:
77,00 € Exkl. 19 % moms

Begränsningsventil för utblåstemperaturen som 3-vägsventil med överfallsmuttrar och gänghylsor, temperaturinställningsområde 20–50 °C

DN 20, 3/4", Typ 30975
Artikelnr:
196000030975

Listpris:
250,00 € Exkl. 19 % moms
Filter

Ersättningsfilterkassett G4 för filterenhet

Artikelnr:
164000790411

Listpris:
64,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfiltermattor, filterklass G2

1 sats = 5 st.
Artikelnr:
164000790051

Listpris:
33,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfilterram för cirkulationsluft med filter G2

Artikelnr:
164000790050

Listpris:
62,00 € Exkl. 19 % moms
Påbyggnadsdelar av stål, förzinkade

Anslutningsstycke, rektangulär, på kanal (RA 300 x 870 mm)

Artikelnr:
164000790002

Listpris:
102,00 € Exkl. 19 % moms

Elastiskt förbindningsstycke, rektangulärt

Artikelnr:
164000790034

Listpris:
42,00 € Exkl. 19 % moms

Filterenhet G4

Artikelnr:
164000790410

Listpris:
267,00 € Exkl. 19 % moms

Flexrörsanslutningsenhet med

Artikelnr:
164000790052

Listpris:
144,00 € Exkl. 19 % moms

Luftkanal

rektangulär (RA 300 x 870 mm)
Artikelnr:
164000790030

Listpris:
83,00 € Exkl. 19 % moms

Monteringsram för väderskyddsgaller, förzinkad

Artikelnr:
164000790039

Listpris:
37,00 € Exkl. 19 % moms

Reduceringsböj 90 grader, rektangulär på kvadratisk

Artikelnr:
164000790029

Listpris:
131,00 € Exkl. 19 % moms

Väderskyddsgaller, förzinkat

Artikelnr:
164000790038

Listpris:
95,00 € Exkl. 19 % moms

Väggenomföring

Artikelnr:
164000790037

Listpris:
50,00 € Exkl. 19 % moms

Väggenomföring med

Artikelnr:
164000790072

Listpris:
97,00 € Exkl. 19 % moms
VAD ÄR SPECIELLT MED DETTA TAKKASSETTAGGREGAT?

Det innovativa luftbehandlingskonceptet Planeck förenar de positiva egenskaperna hos kassettaggregat för klimatisering med krav på friskluftsdrift. Primärluftversionen har en anslutning för förbehandlad uteluft och möjliggör integrering i Hybrid ECO-systemet genom valfria tillbehör.

VILKET ÄR DET HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDET FÖR DENNA AGGREGATSERIE?

Aggregatet är särskilt lämpat för användning i varuhus, detaljhandel och andra lokaler där rumshöjden är ca 2,3 m till 3,3 m. När rummets utseende talar emot montering av luftvärmare under taket, är Planeck med sitt diskreta luftgaller, designskyddat inom EU, den rätta lösningen för ventilation och klimatisering.

HUR SKER LUFTFÖRDELNINGEN I DE OLIKA DRIFTSÄTTEN?

Luften strömmar ut på tre sidor av luftutloppet. Därför rekommenderas detta takkassettaggregat också för väggnära montering. Beroende på driftsätt kan luftutloppets utblåsningsriktning ställas in olika: vid kyla horisontellt längs taket, vid värme ända till lodrätt riktning nedåt.