Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Airblock FG
Värme Kyla Ventilation

Aggregat med låg bygghöjd för värme, kyla och filtrering.

Airblock FG
Dina fördelar:
 • Energieffektivitet genom EC-teknik

 • Ljudoptimerat genom FlowGrid

 • Höga prestanda vid låg bygghöjd

De starkaste argumenten

 • Aggregat med låg bygghöjd för värme, kyla, ventilation och filtrering
 • För värmeåtervinning, uteluft, blandluft eller cirkulationsluft, värme eller kyla
 • Låg bygghöjd och platsbesparande konstruktion för rikhaltiga monteringsmöjligheter vid trånga inbyggnadsförhållanden
 • Luftfiltervarianter för varje användningsområde (t.ex. filter för svävande partiklar)
 • Genomtänkt konstruktion och noggrann tillverkning säkerställer högsta kvalitet

Teknik

 • Hus i sendzimirförzinkad, vridstyv konstruktion med upphängningspunkter för universell montering bifogade; värmeisolerad med dubbla väggar, slät insida
 • Energibesparande elektroniskt kommuterad EC-radialfläkt för 230 V, löphjul med bakåtböjda fläktblad av högtekniskt kombinationsmaterial
 • Värmeåtervinningsmodul med motströms plattvärmeväxlare för verkningsgrader upp till 90 %
 • Kylare resp. värmare i koppar/aluminium-utförande för pumpvarmvatten/pumpkallvatten eller kylmedel

Användningsområden / montering

 • För uppställning inomhus, lämplig för montering i mellantak, kan också användas i källare och biutrymmen
 • Speciellt för behovsstyrd värme, ventilation och kyla i rum som inte används stadigvarande, t.ex. samlingslokaler
 • Exempel på anläggningar där Airblock FG kan användas:
  - Kombinerade tillufts-/frånluftssystem med värmeåtervinning
  - Tilluftssystem
  - Frånluftssystem
  - Kombinerade tillufts-/frånluftssystem
  - Övertryckssystem för cirkulationsluft
  - Övertryckssystem för uteluft

… och annat som är bra att veta

 • Fyra storlekar upp till max. luftvolymflöde av 5 450 m³/h vid tilluft och 7 780 m³/h vid frånluft
 • Revisionsluckor placerade på husets undersida för problemfri åtkomst till filter och fläkt
 • Motor- och löphjulsdel monterade på gångjärnsupphängda revisionsluckor, kan lätt fällas nedåt för underhållsändamål
 • Anslutningsflänsar på insugs- och utblåssidan, för montering av valfria påbyggnadsdelar med standard kantprofilmått ur tillbehörsprogrammet:
  - Värmeåtervinning
  - Luftfilter (F7/H13)
  - Kylare (pumpvarmvatten, pumpkallvatten)
  - Ljuddämpare
  - Isoleringsstosar
  - Blandluftssystem
Produktövergripande
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
EU Declaration of Conformity Airblock FG air handling unitsLadda ned som.pdf, 911,89 KB
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 443,11 KB
ErP data blad Airblock FG frånluftenLadda ned som.pdf, 313,88 KB
ErP data blad Airblock FG kompaktfilter, VÅVLadda ned som.pdf, 315,07 KB
ErP data blad Airblock FG kompaktfilter, tilluftenLadda ned som.pdf, 314,82 KB
ErP data blad Airblock FG påsfilter, VÅVLadda ned som.pdf, 315,28 KB
ErP data blad Airblock FG påsfilter, tilluftenLadda ned som.pdf, 315,05 KB
Tillsatsmoduler, dubbelväggiga

Droppavskiljare för kylarmodul

Artikelnr:
150006002010

Listpris:
170,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfiltermodul för svävande partiklar, filterklass H13

Artikelnr:
150007303130

Listpris:
1438,00 € Exkl. 19 % moms

Kompaktfiltermodul F7

Artikelnr:
150006303270

Listpris:
400,00 € Exkl. 19 % moms

Kompaktfiltermodul G4

Artikelnr:
150006303240

Listpris:
327,00 € Exkl. 19 % moms

Kompaktfiltermodul M5

Artikelnr:
150006303250

Listpris:
390,00 € Exkl. 19 % moms

Kylarmodul för kylning med PKV

Artikelnr:
150006302140

Listpris:
1724,00 € Exkl. 19 % moms

Kylarmodul för kylning som direktförångare

Artikelnr:
150006302230

Listpris:
1724,00 € Exkl. 19 % moms

Påsfiltermodul med filter F7, med revisionslucka

Artikelnr:
150006303170

Listpris:
958,00 € Exkl. 19 % moms

VÅV-modul med plattvärmeväxlare

Artikelnr:
150006301700

Listpris:
4748,00 € Exkl. 19 % moms
Påbyggnadsdelar av stål, förzinkade

90°s båge

Artikelnr:
150001506035

Listpris:
57,00 € Exkl. 19 % moms

Blandluftenhet

Artikelnr:
150001506020

Listpris:
318,00 € Exkl. 19 % moms

Dämpande fästram

Artikelnr:
150001506134

Listpris:
67,00 € Exkl. 19 % moms

Elastiskt förbindningsstycke

Artikelnr:
150001506034

Listpris:
48,00 € Exkl. 19 % moms

Flexrörsanslutningsenhet, med anslutningsenhet för flexrör

Artikelnr:
150001506055

Listpris:
197,00 € Exkl. 19 % moms

Kombi blandluftenhet

kompakt
Artikelnr:
150001506016

Listpris:
1837,00 € Exkl. 19 % moms

Linjärgaller, fast blås- och suggaller, aluminium natur anodiserat, med ram

Artikelnr:
150001506070

Listpris:
101,00 € Exkl. 19 % moms

Ljuddämpare, längd 1 250 mm, kulissbredd 200/100 mm

Artikelnr:
150001506123

Listpris:
337,00 € Exkl. 19 % moms

Luftkanal

rektangulär, fast ram på båda sidorna
Artikelnr:
150001506030

Listpris:
90,00 € Exkl. 19 % moms

Monteringsram för väderskyddsgaller, förzinkad

Artikelnr:
150001506039

Listpris:
36,00 € Exkl. 19 % moms

Påbyggnadsram för linjärgaller och takluftdon

Artikelnr:
150001506081

Listpris:
28,00 € Exkl. 19 % moms

Reduceringsböj 90 grader, kvadratisk på rektangulär

Artikelnr:
150001506029

Listpris:
202,00 € Exkl. 19 % moms

Spärrjalusi

Artikelnr:
150001506019

Listpris:
94,00 € Exkl. 19 % moms

Spärrjalusi, kompakt

Artikelnr:
150001506119

Listpris:
89,00 € Exkl. 19 % moms

T-stycke

Artikelnr:
150001506031

Listpris:
118,00 € Exkl. 19 % moms

Teleskopstos, 180 till 290 mm

Artikelnr:
150001506033

Listpris:
346,00 € Exkl. 19 % moms

Väderskyddsgaller, förzinkat

Artikelnr:
150001506038

Listpris:
86,00 € Exkl. 19 % moms

Väggenomföring

Artikelnr:
150001506037

Listpris:
95,00 € Exkl. 19 % moms
KaControl system för fastighetsautomation

Seriellt Modbus-kort för anslutning till Modbus-nätverk

Nödvändig för varje sekundärluftaggregat!
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
84,00 € Exkl. 19 % moms
Kopplingsur och rumstemperaturregleringar

Kopplingsur med elektronisk rumstemperaturreglering, med rumstemperaturgivare i separat kapsling, dag-, natt- och veckoprogram inställbara via insticksryttare, gångreserv 150 h, dag-natt-börvärdesgivare 0–40 °C, kapslingsklass kopplingsur IP 20, kapslingsklass rumsgivare IP 54

Artikelnr:
196000030076

Listpris:
527,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Rumstermostat

med termisk återkoppling, 230 VAC, kapslingsklass IP 30
Artikelnr:
196000030055

Listpris:
45,00 € Exkl. 19 % moms

Industritermostat

IP54
Artikelnr:
196000030058

Listpris:
112,00 € Exkl. 19 % moms
Ventiler

Termoelektrisk avstängningsventil

24 VAC/DC, endast i kombination med KaControl!
Artikelnr:
196000030930

Listpris:
120,00 € Exkl. 19 % moms

Begränsningsventil för utblåstemperaturen, temperaturinställningsområde 20–50 °C

DN 25, 1", Typ 30966
Artikelnr:
196000030966

Listpris:
145,00 € Exkl. 19 % moms
Luftdon

Artikelnr:
150001500171

Listpris:
412,00 € Exkl. 19 % moms

Takdiffusor, rund, vitlackerad, för

Artikelnr:
150001500082

Listpris:
248,00 € Exkl. 19 % moms
Filter

Ersättningsfilter för svävande partiklar, klass H13 för filtermodul för svävande partiklar

Artikelnr:
150007013130

Listpris:
747,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfilterkassett F7 för påsfiltermodul

Artikelnr:
150006013170

Listpris:
181,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfilterkassett F7 för tilluftmodul i fiberplastram

Artikelnr:
150006013270

Listpris:
154,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfilterkassett G4 för tilluftmodul i fiberplastram

Artikelnr:
150006013240

Listpris:
62,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfilterkassett M5 för tilluftmodul i fiberplastram

Artikelnr:
150006013250

Listpris:
137,00 € Exkl. 19 % moms
Vilka fördelar har dessa aggregat med låg bygghöjd för decentral luftbehandling?

Deras låga bygghöjd och platsbesparande konstruktion medför rikhaltiga monteringsmöjligheter, i synnerhet vid trånga inbyggnadsförhållanden, t.ex. i undertak. Airblock FG lämpar sig speciellt för behovsstyrd värme, ventilation och kyla i rum som inte används stadigvarande.

Vad är det huvudsakliga användningsområdet för denna aggregatserie?

Kombinationer ur byggblockssystemet Airblock FG lämpar sig särskilt väl för samlings- och konferenslokaler, matställen och restauranger. Men också i varuhus med t.ex. nödvändig övertrycksventilation i avdelningarna för färskt kött eller ost är det den rätta lösningen.

Vilka särskilda krav uppfyller aggregaten?

De uppfyller de grundläggande hygienkraven enligt VDI 6022 tack vare: byggsättet med dubbla väggar, konstruktionsutförandet med släta innerytor i huvudkomponenterna till- och frånluftsenheterna, kylar- och filterenheterna, samt filtren som kan fås i olika renhetsklasser.