Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

KaClima AO 17 - 50 kW
Värme Kyla

Luftkyld kompakt enhet för utomhusinstallation vid små tilllåga medellåga effekter.

KaClima AO 17 - 50 kW
Dina fördelar:
 • Steglös effektanpassning via varvtalsreglerad inverterkompressor

 • Kontinuerlig reglering av framledningstemperaturen för oförändrad effekt hos förbrukarna

 • Extremt tyst gång genom on/off-cykler

DE STARKASTE ARGUMENTEN

 • Steglös effektanpassning via varvtalsreglerad inverterkompressor
 • Kontinuerlig reglering av framledningstemperaturen för oförändrad effekt hos förbrukarna
 • Extremt tyst gång genom on/off-cykler
 • Låga startströmmar
 • Små köldmedelmängder för att undvika miljöskadliga F-gaser

TEKNIK

 • Värmeväxlare med hydrofil beläggning
 • Steglösa EC-fläktar
 • Diffusorer för effekthöjning och bullerdeäpmning (tillval)
 • Behovsanpassad avfrostningsstyrning
 • Cirkulationspump, säkerhetsventil, flödesvakt är integrerrade, smutsavskiljare bifogad 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / MONTERING

 • För utomhusinstallation för låga till medelhöga effekter
 • 8 storlekar för värmning/kylning
 • Effektområde 17–50 kW
 • Luftkonditionering för kontor, bostäder samt uterum
 • Hotell, detaljhandelskedjor liksom utställnings- och försäljningslokaler 

... OCH ANNAT SOM ÄR BRA ATT VETA

 • Väderstyrt börvärde är möjligt
 • Kyldrift från -10 °C till +45 °C
 • Uppvärmningsdrift från -20 °C till +45 °C
 • AXI-TOP-diffusor för bullerdämpning
 • Elektronisk expansionsventil för optimal överhettningsreglering
Produktövergripande
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Spezial Hotell, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,39 MB
Spezial Logistikbyggnader, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,05 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
VILKA UTFÖRANDEN FINNS FÖR KYLAGGREGATET?

Standardversionen av vårt luftkylda kylaggregat är avsedd för utomhus- och inomhusinstallation med upp till 170 kW kyleffekt. Som specialversioner finns aggregatet med upp till 1 600 kW i olika utföranden och med olika specifikationer, t.ex. med vattenkylning, inbyggd frikylning eller utrustad med skruv- eller turbokompressor.

HUR KAN VI MINSKA VIKT OCH UTRYMMESBEHOV?

En betydande andel av vikten och utrymmesbehovet för ett kylaggregat tas upp av den nödvändiga ackumulatortanken. Tack vare Aqualogik kan vikten och utrymmesbehovet reduceras betydligt, även bufferttanken kan minskas eller helt uteslutas. Den inbyggda varvtalsvariabla pumpen och en särskild regleringsteknik minskar minimivattenvolymen i systemet.

NÄR ANVÄNDS KYLMEDEL R410A?

Kylmedel R410A har en högre kyleffekt än t.ex. kylmedel R407C. Komponenter som kompressorn kan därmed vara mindre. Det gör att arbetsvikten och måtten reduceras. Kylmedlet är inte brännbart och har ingen effekt på ozonskiktet när det frigörs. Därför beskrivs det ofta som ett säkerhetskylmedel.