Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

ProtecTor
Värme

Luftridåer med förkopplad luftridå och varmluftsridå som portavskärmning vid stora hallportar.

ProtecTor
Dina fördelar:
 • Energisparande tack vare patenterad Tandem-teknik

 • Virvelgränsskiktseffekt mellan förkopplad luftridå och varmluftsridå

 • Självoptimerande stödstråle vid varvtalsändring

De starkaste argumenten

 • Korta leveranstider för våra standard-ProtecTor luftridåer

 • Kallrasskydd vid öppna hallportar

 • Energibesparingar upp till 38 % jämfört med traditionella system

 • Snabb besparing med portavskärmning från Kampmann

 • Bättre utnyttjande av hallytan i närheten av porten

 • officiellt godkänt Europapatent EP 1462730 A1

Teknik

 • Coandaeffekt för ökning av luftridåns inträngningsdjup:

    - den förkopplade luftridån drar med sig varmluftsridån

    - bättre avskärmning och större monteringshöjder

 • Den förkopplade luftridån fungerar som stödstråle: optimerar sig vid varvtalsändring av fläktarna, anpassar sig till varmluftsstrålen

 • Väderleken stängs ute genom ökat inträngningsdjup som åstadkoms med två parallellt styrda luftridåer med olika temperaturer

 • PowerKon värmeväxlare bestående av runda kopparrör med profilerade speciallameller av aluminium

Användningsområden / montering

 • Användning i handels- och industribyggnader, lager- och logistikbyggnader, för skydd mot okontrollerad energiförlust genom öppna portar

 • Inklätt enkelaggregat i horisontellt eller vertikalt utförande

 • Bygglängder resp. bygghöjder 3,0, 4,0 och 5,0 m

 • Lämpliga för monteringshöjder/längder:

    - 3,5 och 4,5 m (horisontellt utförande)

    - resp. för porthöjder 3,25, 4,25 och 5,25 m (vertikalt utförande)

... och annat som är bra att veta

 • Styrning av luften med förkopplad luftridå och varmluftsridå med en fläkt, patentsökt

 • KaControl reglersystem eller elektromekanisk reglering via stegomkopplare i kombination med portkontaktbrytare

 • Integrering möjlig i KaControl-nätverk eller fastighetsautomationssystem som BACnet, Modbus eller LON

 • Specialutföranden på förfrågan

Priskatalog/prisblad
Price List 2019Ladda ned som.pdf, 15,42 MB
Produktövergripande
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Spezial Logistikbyggnader, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,05 MB
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
EU Declaration of Conformity ProtecTor door air curtainsLadda ned som.pdf, 1,10 MB
Data sheet ErP regulation 2016-2281 ProtecTorLadda ned som.pdf, 495,33 KB
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

Rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
174,00 € Exkl. 19 % moms

Industri-KaController

Utanpåliggande, skyddsklass IP65, industrihölje, med uppfällbart transparent lock, låsbar
Artikelnr:
196003214001

Listpris:
457,00 € Exkl. 19 % moms

Rumstemperaturgivare

för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Utegivare

Väggmontering, 50 x 65 x 45,5 mm, vit liknande RAL 9010, IP 54
Artikelnr:
196003250112

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Kabelgivare

längd 600 mm
Artikelnr:
196003250114

Listpris:
26,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
95,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt Modbus-kort

Behövs för varje enhet för inkoppling på KaControl-styrenheter eller egna Modbus-nätverk
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
91,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör EC, elektromekaniska

Varvtalsställare

med integrerad digitaltimer, steglös fläktdrift förinställbar 0 till 100 %, på/av via rumstermostat (t.ex. industritermostat typ 30059) i strömförsörjningen, max. tio aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030510

Listpris:
169,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör AC, elektromekaniska

2-stegs trefasbrytare

endast cirkulationsluft, Typ 30049
10 A, med anslutning för rumstermostat
Artikelnr:
196000030049

Listpris:
247,00 € Exkl. 19 % moms

5-stegs trefasstyrning

Artikelnr:
196000030752

Listpris:
702,00 € Exkl. 19 % moms

Portkontaktbrytare

stabilt mekaniskt utförande, potentialfri brytande och slutande kontakt
Artikelnr:
196000030763

Listpris:
98,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Industritermostat

IP54
Artikelnr:
196000030058

Listpris:
127,00 € Exkl. 19 % moms
Luftdon

Utblåsmunstycke placerat på ena sidan

Ett utloppsmunstycke är viktigt för varje enhet.
Artikelnr:
255000201060

Listpris:
571,00 € Exkl. 19 % moms

Utblåsmunstycke placerat på mitten

Ett utloppsmunstycke är viktigt för varje enhet.
Artikelnr:
255000200060

Listpris:
512,00 € Exkl. 19 % moms
Reparationsbrytare

Reparationsbrytare

Kapslingsklass IP 54
Artikelnr:
196000030120

Listpris:
102,00 € Exkl. 19 % moms
Hur åstadkoms energibesparingen vid ProtecTor luftridåer?

Energispareffekten uppnår man genom en ouppvärmd förkopplad luftridå med liten termisk drivenergi. Luftridån skärmar av varmluftsridån och tillsammans sörjer de för att den kalla luften inte kan tränga in utifrån resp. att den varma luften inte släpps ut.

Vad är coandaeffekten?

Inträngningsdjupet och avskärmningsverkan ökas genom hopdragning av den förkopplade luftridån och varmluftsridån, utan att extra energi måste offras. Även större monteringshöjder blir därigenom möjliga.

Vad gör ProtecTor luftridå så monteringsvänlig?

Den kräver endast en anslutning för värmemediet och en för elektriciteten. Genom detta och genom ändamålsenligt anordnade monteringspunkter sparar man monteringstid.