Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

UniLine
Värme

Dörrluftridå med hölje för området där blicken faller.

UniLine
Dina fördelar:
 • Ökat inträngningsdjup tack vare Silent AutoMotion

 • Anslutningar för vatten och el förs uppåt ur höljet

 • Aggregat och hölje bildar en kompakt enhet

De starkaste argumenten

 • Små investeringar, hög prestanda

 • Snabba leveranser: Uniline luftridåer för dörrar kan levereras i alla storlekar från lager i Lingen (Ems)

 • För kontrollerat kallrasskydd vid öppna dörrar

 • Aggregat och hölje, inkl. övre skydd, bildar en kompakt enhet

 • En luftridå minskar energiförlusterna och höjer komforten i entréområdet

 • Silent AutoMotion: Utblåsventilen ökar luftridåns räckviddsdjup, framför allt på lägre nivåer

Teknik

 • Effektstarka radialfläktar för hög lufteffekt, med anslutningsfärdiga kablar, kopplingsbara i 5-steg (AC) eller steglöst reglerbara (EC)

 • Högpresterande värmeväxlare i koppar och aluminium

 • Luftinsugsgallret kan enkelt öppnas, filtret kan bytas på ett enkelt sätt utan verktyg

 • Lättdemonterat luftfilter (renhetsklass G 2 enligt DIN EN 779); enkel rengöring genom dammsugning eller tvättning

 • Vridsäkring för värmeledningsanslutningarna förhindrar skador på värmeväxlaren vid montering av ventilerna; ventiler finns som tillbehör

Användningsområden / montering

 • Prisorienterat utförande för användning t.ex. på byggmarknader, trädgårdscentra, utställnings- och försäljningslokaler

 • Inklätt enkelaggregat, för vägg- eller takmontering, frihängande

 • Bygglängder 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 och 3,0 m

 • Lämplig för monteringshöjder från 2,3 till 3,0 m

... och annat som är bra att veta

 • Höljets nedre plåt kan fällas ut för revisionsändamål

 • Luftfördelningsgallret vid utloppet sörjer för minimal turbulens och likformigt riktat luftutlopp

 • Höljet pulverlackerat i RAL 9016, trafikvitt; luftinsugsgallret och luftriktaren vid utloppet i RAL 9006, vitaluminium

 • KaControl reglersystem eller elektromekanisk reglering möjliga

 • Integrering möjlig i KaControl-nätverk eller fastighetsautomationssystem som BACnet, Modbus eller LON

Priskatalog/prisblad
Price List 2019Ladda ned som.pdf, 15,42 MB
Produktövergripande
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Spezial Logistikbyggnader, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,05 MB
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
EU Declaration of Conformity UniLine, Vario, Tandem door air curtainsLadda ned som.pdf, 1,70 MB
Building product declaration door air curtainsLadda ned som.pdf, 209,67 KB
Data sheet ErP regulation 2016-2281 UniLineLadda ned som.pdf, 294,25 KB
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

Rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
174,00 € Exkl. 19 % moms

Rumstemperaturgivare

för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Kabelgivare

längd 600 mm
Artikelnr:
196003250114

Listpris:
26,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
95,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt Modbus-kort

Behövs för varje enhet för inkoppling på KaControl-styrenheter eller egna Modbus-nätverk
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
91,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör EC, elektromekaniska

Varvtalsreglage

till steglös varvtalsreglering, infälld
Artikelnr:
194000146936

Listpris:
100,00 € Exkl. 19 % moms

Kombireglage

för varvtalsreglering och rumstemperaturreglering, utanpåliggande
Artikelnr:
196000030158

Listpris:
195,00 € Exkl. 19 % moms

Utanpåliggande ram

för utanpåliggande montering av varvtalsreglage, art-nr 194000146936
Artikelnr:
196000148915

Listpris:
12,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör AC, elektromekaniska

5-stegs omkopplare

Artikelnr:
196000100925

Listpris:
129,00 € Exkl. 19 % moms

5-stegs sommar/vinteromkopplare

Endast i kombination med termoelektrisk avstängningsventil
Artikelnr:
196000100928

Listpris:
135,00 € Exkl. 19 % moms

Kaskadmodul

För parallelldrift av två elektromekaniska dörrluftridåer via en lägesomkopplare
Artikelnr:
196000100906

Listpris:
248,00 € Exkl. 19 % moms
Ventiler

Termoelektrisk avstängningsventil

230 V AC, Typ 100912
3/4", för KaControl och lägesomkopplare!
Artikelnr:
196000100912

Listpris:
87,00 € Exkl. 19 % moms

Begränsningsventil för utblåstemperaturen

3/4", temperaturinställningsområde 20–50 °C
Artikelnr:
196000100967

Listpris:
131,00 € Exkl. 19 % moms
Konsoler

Väggkonsoler

av sendzimirförzinkad stålplåt för väggmontering, pulverlackerade trafikvita RAL 9016
Artikelnr:
253000500890

Listpris:
196,00 € Exkl. 19 % moms

Takkonsoler

av sendzimirförzinkad stålplåt, för variabel nedhängning från taket, pulverlackerade trafikvita RAL 9016
Artikelnr:
253000500895

Listpris:
70,00 € Exkl. 19 % moms
Filter

Ersättningsfilter

1 sats = 5 st.
Artikelnr:
253000510820

Listpris:
35,00 € Exkl. 19 % moms
VAD ÄR SAM – SILENT AUTOMOTION?

SAM gör att man med ett självreglerande utloppsspjäll i arbetsområdet vid lägre luftmängder uppnår ökad luftutloppshastighet genom att utloppstvärsnittet minskas. Vid fullt luftvolymflöde öppnas spjället helt.

 

Beroende på värmebehovet lokalt kan därmed öppna entréområden effektivt avskärmas p vid låg effektförbrukning och låg ljudeffektnivå.

 

Vid extremt ogynnsamma förhållanden och vindbyar kan det dock krävas att luftvolymflödet höjs i området för toppbelastning och att den tillhörande värmeeffektendärmed kan vara nödvändig.

Hur stor arbetsinsats kräver ett filterbyte?

Arbetsinsatsen är den minsta tänkbara: filtret kan rengöras och bytas utan hjälp av verktyg, med luftinsugsgallret nedfällt och fästspännet borttaget.

Kan värmeprestandan hos UniLine dörrluftridåer räknas in i lokalens värmebehov?

Nej, man ska inte räkna in den varken där eller i rummets normvärmelast. Luftridåns huvudsakliga funktion är en effektiv avskärmning av dörröppningen med avseende på kall uteluft.