Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Katherm QK nano
Värme

Golvkanalvärmare med EC-tvärströmsfläkt för konvektion.

Katherm QK nano
Dina fördelar:
 • Extremt reducerade mått

 • Lika tyst och effektiv som vanligt

 • Fintrådigt FineLine-galler av ny typ

DE STARKASTE ARGUMENTEN

 • Små mått med en kanalhöjd av endast 70 mm och en kanalbredd av endast 165 mm lovar maximalt utnyttjande av rumsvolymen.
 • För varje FineLine-galler en passande ramkant för fulländat utseende
 • Reglersystem 24 V, elektromekanisk reglering eller reglersystem KaControl som tillval
 • Integrering möjlig i KaControl-nätverk eller fastighetsautomationssystem som KNX, Modbus eller LON

TEKNIK

 • Effektivt skydd mot kallras från stora fönsterytor
 • Extra tyst EC-fläkt för likformig luftgenomströmning genom konvektorn; detta ger högre värmeeffekter vid lägre ljudemission
 • Unik högprestandakonvektor optimerad för luftgenomströmning och värmeavgivning
 • Vridsäkring för värmeledningsanslutningarna förhindrar skador på konvektorn vid montering av ventilerna; ventiler i kopplingssats finns som tillbehör

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / MONTERING

 • Alla sorters byggnadsutrymmen där utrymmet för lösningar under golvnivå är begränsat och där det fordras en effektiv rumsuppvärmning och kalluftsavskärmning
 • Idealisk för bostadsbyggnader, kontor- och administrationsbyggnader samt hotell
 • Fri sikt och angenäm temperatur innanför glasfasader som når ned till golvet

... OCH ANNAT SOM ÄR BRA ATT VETA

Beskrivning

Kombinationen av EC-teknik och KaControl betyder maximal energieffektivitet, eftersom fördelarna hos EC-fläktarna tack vare KaControl-teknikens steglösa varvtalsreglering utnyttjas optimalt vid drift av systemet.

 

Samtidigt är den behovsanpassade rumsklimatiseringen med lågt varvtal med hjälp av KaControl-regleringen till fördel framför allt i bostadsrum, kontor och hotellbyggnader. Varvtalssänkningen och därmed fläktarnas luftprestanda har enorm betydelse, i synnerhet ur ljudsynpunkt.

 

Kampmann Katherm QK nano med KaControl reglerutrustning levereras förmoterad och anslutningsklar, komplett med alla elektriska komponenter, från fabriken. En kraftfull parametreringsbar mikroprocessor tar hand om alla erforderliga funktioner. Således har varje Katherm QK nano en egen ”intelligens” och kan köras gruppvis via Kampmann-tLan eller CANbus-nätverk.

 

Kommunikationsgränssnitt med stickkontakter gör det möjligt att utrusta KaControl Katherm QK nano för enkelrumsdrift eller också för anslutning till överordnade styrsystem. Varje basenhet är därför potentiellt lämplig för integrering i ett nätverk för teknisk byggnadsautomation. 

Funktioner

 • Ventilstyrning för 2- och 4-rörssystem
 • Temperaturavkänning via KaController eller externa rumsgivare
 • Automatisk steglös varvtalsreglering beroende av rumstemperaturen
 • Inställning av maximalt fläktvarvtal via en potentiometer på styrkortet
 • Ljudlös ventilstyrning med elektroniska reläer
 • Utvärdering av motorstörning och kondenslarm
 • Rumsspecifik frysskyddsfunktion genom övervakning av rumstemperaturen i varje systemtillstånd i förhållande till ett gränsvärde på 8 °C
 • Konvektorspecifik frysskyddsfunktion vid installation av en anliggningstemperaturgivare som finns som tillval
 • Styrning från extern byggnadsautomation via 0–10 V-signal
 • Anslutning till öppna fastighetsautomationssystem genom gränssnittskort (BACnet, Modbus) som finns som tillval
   

Systemuppbyggnad

Reglerzoner med upp till 6 st Katherm QK nano kan anslutas till en KaController via en enkel 2-tråds bussförbindelse.

 

Reglerzoner med upp till 30 st Katherm QK nano kan anslutas till en KaController via en CANbus-förbindelse.

Priskatalog/prisblad
Price List 2019Ladda ned som.pdf, 15,42 MB
Prospekt/reklamblad
Spezial Katherm QK nano golvkanalvärmare, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 1,82 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
Data sheet ErP regulation 2016-2281 Katherm QK nanoLadda ned som.pdf, 74,89 KB
BIM uppgifter (Building Information Modeling)
BIM uppgifterLadda ned somNedladdning
Tekniska data
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

Rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
174,00 € Exkl. 19 % moms

Rumstemperaturgivare

för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Röranliggningsgivare

Om frysrisk föreligger, t.ex. genom kallras, ska du välja en KaControl röranliggningsgivare för varje enhet!

OBSERVERA! Funktion för omkoppling värme/kyla endast i kombination med 3-vägsventil!
Artikelnr:
196003250115

Listpris:
44,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
95,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt Modbus-kort

Behövs för varje enhet för inkoppling på KaControl-styrenheter eller egna Modbus-nätverk
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
91,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör 24 V, elektromekaniska

KaControl reglerelektronik

24 V-utförande, för extern montering utanför golvkanal
Artikelnr:
196003231131

Listpris:
375,00 € Exkl. 19 % moms

Nätdel

230 V AC/24 V, för extern montering utanför golvkanal
Artikelnr:
196901241593

Listpris:
44,00 € Exkl. 19 % moms

Klocktermostat

24 V, värme/kyla vid 2-rörssystem, infälld, steglös, med LCD-menyskärm och integrerat tidursprogram, omkoppling värme/kyla via extern potentialfri kontakt (klenspänning), max. fem aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030456

Listpris:
282,00 € Exkl. 19 % moms
Anslutningstillbehör

Anslutningssats

Omfattar två avstängningsbara returförskruvningar och ett passande distansstycke, för användning av Katherm QK nano med central värmekretsfördelare
Artikelnr:
194000442101

Listpris:
38,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Rumstermostat

med varvtalsinställning, i låg kapsling för utanpåliggande montering, färg vit, med termisk återkoppling, inställning av rumstemperatur och förinställning av varvtal med vred
Rumstermostat för steglös parallellstyrning av:
- max. 10 st. Katherm QK
- max. 10 st. Katherm QK nano
Artikelnr:
194000342924

Listpris:
85,00 € Exkl. 19 % moms
Ventilsatser

Ventilsats

Omfattar förinställbar ventilunderdel, ställdon 24 V, avstängningsbar returförskruvning och passande distansstycke
Artikelnr:
194000442100

Listpris:
112,00 € Exkl. 19 % moms
Monteringsskydd

Monteringsskydd

av trä för skydd under byggfasen, inlagt på fabriken, galler levereras separat förpackade
Artikelnr:
194000101916

Listpris:
10,00 € / m
Exkl. 19 % moms