Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Katherm QK
Värme

Golvkanalvärmare med EC-tvärströmsfläkt för konvektion.

Katherm QK
Dina fördelar:
 • EC-teknik, tyst som en viskning

 • Lågtemperaturoptimerat, prestanda enligt DIN EN 16430

 • Måttspecifik tillverkning

De starkaste argumenten

 • Korta leveranstider för våra standardkanaler

 • För varje galler en passande ramkant för fulländat utseende

 • Snabb montering med Eurokonus ventilanslutning, monteringstillbehör och stabil höjdinställning som tål att kliva på

 • Projektspecifika lösningar kan levereras till alla geometrier, med sneda hörn, i böjda utföranden, ursparingar för pelare eller avfasningar

 • KaControl reglersystem som standard eller elektromekanisk reglering som tillval

 • Integrering möjlig i KaControl-nätverk eller fastighetsautomationssystem som BACnet, Modbus eller LON

 

Teknik

 • Effektivt skydd mot kallras från stora fönsterytor

 • Extra lång EC-fläkt för likformig luftgenomströmning genom konvektorn; detta ger högre värmeeffekter vid lägre ljudemission

 • Unik högprestandakonvektor optimerad för luftgenomströmning och värmeavgivning

 • Stabila monteringstillbehör med skydd mot stegljud för enkel fastsättning av golvkanalen och för att undvika överföring av ljud

 • Vridsäkring för värmeledningsanslutningarna förhindrar skador på konvektorn vid montering av ventilerna; ventiler finns som tillbehör

 

Användningsområden / montering

 • Fri sikt och angenäm temperatur innanför glasfasader som når ned till golvet

 • För uppvärmning av hela rummet, kompletteringsvärme och/eller skydd mot kallras

 • Effektiv i lågtemperatursystem, idealisk i kombination med framtida värmesystem

 • 120 olika varianter finns att välja mellan

... och annat som är bra att veta

 • I Katherm QK döljer sig know-how från företagets eget forsknings- och utvecklingscentrum, anpassat till önskemål som kunderna på marknaden har.

 • Värmeeffekterna har uppmätts och fastställts enligt DIN EN 16430 ”Fläktelement, konvektorer och golvkonvektorer”, del 1: ”Tekniska specifikationer och krav” och del 2: ”Testförfaranden och utvärdering av värmeeffekt”.

 • Standardlängderna för QK sträcker sig från 1000 mm till 3 200 mm i steg om 200 mm. Längder som saknas åstadkommer man med tomkanaler eller genom hopkoppling av standardlängder.

Beskrivning

Kombinationen av EC-teknik och KaControl betyder maximal energieffektivitet, eftersom fördelarna hos EC-fläktarna tack vare KaControl-teknikens steglösa varvtalsreglering utnyttjas optimalt vid drift av systemet.

 

Samtidigt är den behovsanpassade rumsklimatiseringen med lågt varvtal med hjälp av KaControl-regleringen till fördel framför allt i bostadsrum, kontor och hotellbyggnader. Varvtalssänkningen och därmed fläktarnas luftprestanda har enorm betydelse, i synnerhet ur ljudsynpunkt.

 

Kampmann Katherm QK med KaControl reglerutrustning levereras förmoterad och anslutningsklar, komplett med alla elektriska komponenter, från fabriken. En kraftfull parametreringsbar mikroprocessor tar hand om alla erforderliga funktioner. Således har varje Katherm QK en egen ”intelligens” och kan köras gruppvis via Kampmann-tLan eller CANbus-nätverk.

 

Kommunikationsgränssnitt med stickkontakter gör det möjligt att utrusta KaControl Katherm QK för enkelrumsdrift eller också för anslutning till överordnade styrsystem. Varje basenhet är därför potentiellt lämplig för integrering i ett nätverk för teknisk byggnadsautomation. 

Funktioner

 • Ventilstyrning för 2- och 4-rörssystem
 • Temperaturavkänning via KaController eller externa rumsgivare
 • Automatisk steglös varvtalsreglering beroende av rumstemperaturen
 • Inställning av maximalt fläktvarvtal via en potentiometer på styrkortet
 • Ljudlös ventilstyrning med elektroniska reläer
 • Utvärdering av motorstörning och kondenslarm
 • Rumsspecifik frysskyddsfunktion genom övervakning av rumstemperaturen i varje systemtillstånd i förhållande till ett gränsvärde på 8 °C
 • Konvektorspecifik frysskyddsfunktion vid installation av en anliggningstemperaturgivare som finns som tillval
 • Styrning från extern byggnadsautomation via 0–10 V-signal
 • Anslutning till öppna fastighetsautomationssystem genom gränssnittskort (BACnet, Modbus) som finns som tillval
   

Systemuppbyggnad

Reglerzoner med upp till 6 st Katherm QK kan anslutas till en KaController via en enkel 2-tråds bussförbindelse.

 

Reglerzoner med upp till 30 st Katherm QK kan anslutas till en KaController via en CANbus-förbindelse.

Priskatalog/prisblad
Price List 2019Ladda ned som.pdf, 15,42 MB
Produktövergripande
Spezial Hotell, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,39 MB
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Monteringsanvisningar
Katherm QKLadda ned som.pdf, 6,10 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
EU Declaration of Conformity Katherm trench heatingLadda ned som.pdf, 840,35 KB
Building product declaration Katherm trench heatingLadda ned som.pdf, 333,01 KB
Data sheet ErP regulation 2016-2281 Katherm QKLadda ned som.pdf, 345,38 KB
BIM uppgifter (Building Information Modeling)
BIM uppgifterLadda ned somNedladdning
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

Rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
174,00 € Exkl. 19 % moms

Rumstemperaturgivare

för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Utegivare

Väggmontering, 50 x 65 x 45,5 mm, vit liknande RAL 9010, IP 54
Artikelnr:
196003250112

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Röranliggningsgivare

Om frysrisk föreligger, t.ex. genom kallras, ska du välja en KaControl röranliggningsgivare för varje enhet!

OBSERVERA! Funktion för omkoppling värme/kyla endast i kombination med 3-vägsventil!
Artikelnr:
196003250115

Listpris:
44,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
95,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt Modbus-kort

Behövs för varje enhet för inkoppling på KaControl-styrenheter eller egna Modbus-nätverk
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
91,00 € Exkl. 19 % moms
Ventiler och returförskruvningar

Ventilunderdel

Lämpade för:
Katherm NK 182 (golvkanalhöjder 150 mm och 200 mm)
Katherm NK 232/300/380 (alla golvkanalhöjder)
Katherm QK
Katherm HK 340
Artikelnr:
194000346909

Listpris:
28,00 € Exkl. 19 % moms

Förinställningsnyckel

Förinställningsnyckel, för ventilunderdel typ 346909, 346910 och konvektoranslutningssats typ 126103, förinställbar, en är nödvändig för varje projekt
Artikelnr:
194000346915

Listpris:
4,20 € Exkl. 19 % moms

Avstängningsbar returförskruvning

anslutning 1/2", genomgångsutförande, Typ 145952
Lämpade för:
Katherm NK,
Katherm QK,
Katherm HK 320, Katherm HK 340, Katherm HK 290
Artikelnr:
194000145952

Listpris:
15,00 € Exkl. 19 % moms
Ventildrivenheter

Termoelektriskt ställdon

24 V AC/DC, för KaControl och klocktermostat, typ 30456!
Artikelnr:
194000146906

Listpris:
60,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Rumstermostat

med varvtalsinställning, i låg kapsling för utanpåliggande montering, färg vit, med termisk återkoppling, inställning av rumstemperatur och förinställning av varvtal med vred
Rumstermostat för steglös parallellstyrning av:
- max. 10 st. Katherm QK
- max. 10 st. Katherm QK nano
Artikelnr:
194000342924

Listpris:
85,00 € Exkl. 19 % moms
Monteringsskydd

Monteringsskydd

av trä för skydd under byggfasen, inlagt på fabriken, galler levereras separat förpackade
Artikelnr:
194000100919

Pris på förfrågan


Hur stor är energibesparingen med EC-motorerna som används i Katherm QK?

En högre motorverkningsgrad är möjlig med de nya högeffektiva EC-fläktarna. De uppnår en energibesparing upp till 60 % jämfört med traditionella spaltpolmotorer.

Hur många Katherm QK kan styras med manöverenheten för KaControl?

Beroende av det aktuella regler- och styrkonceptet är rumsreglering med upp till 6 st Katherm QK möjlig via KaControl T-LAN-gränssnitt. Den kan utökas med upp till 30 st Katherm QK via ett CANbus-gränssnitt (CANbus-kort erfordras).

Vilka utföranden kan levereras?

Följande typer av Katherm QK finns för leverans:

 

 • 2 kanalbredder, 190 och 215 mm
 • 1 kanalhöjd, 112 mm
 • 12 kanallängder från 1 000 till 3 200 mm i steg om 200 mm
 • 8 gallerfärger som roll-up- eller linjärgaller
 • KaControl reglersystem som standard eller elektromekanisk reglering som tillval