Hybrid ECO System

Hybrid ECO System

med dubbelriktad ventilationsenhet och värmeåtervinning

Hybrid ECO System från Kampmann

Fördelar med ett ögonkast

Hybrid ECO System handlar om en dubbelriktad ventilationsenhet med effektiv värmeåtervinning. Vid detta system sker tempereringen förvisso via decentrala enheter inne i lokalen och inte via det centrala ventilationsaggregatet.

 

Så fungerar det

Det centrala rumsluftstekniska aggregatet används för enbart värmeåtervinning och ventilation, och blåser luft via ett kanalsystem cirka 10 cm över sekundärluftsfläkten (cirkulationsluft) i en luftvärmare. I ventilationsfallet går det centrala rumsluftstekniska aggregatet, medan sekundärluftsenheten tar in friskluften och värmer resp. kyler den. 
Om endast uppvärmning eller kylning av lokalen erfordras, går endast luftvärmaren för sekundärluft.

I sekundärluftsdrift undviks omvägar till värmebatteriet med onödiga luftmotstånd, såsom förbigångar och långa luftkanaler.

 

Hybrid ECO System är ett ekonomiskt vettigt alternativ till ett centralt ventilationssystem, vid vilket tempereringen sker via ventilationsaggregatet.

 

Fördelar med en dubbelriktad ventilationsenhet med värmeåtervinning:

  • mindre luftkanaler
  • mindre platsbehov för ventilationsaggregat
  • lång tid mellan filterbyten
  • effektiv uppvärmning genom decentrala enheter
  • märkbart lägre energiförbrukning för uppvärmningen

Användningsområden för Hybrid ECO System:

 


 

 

Komponenterna som används i Hybrid ECO System från Kampmann låter sig sammanställas enligt bygglådeprincipen:

 

Möjliga centrala ventilationssystem

 

Möjliga aggregat för decentral temperering

 


  

Har du frågor om Hybrid ECO System eller vill du ha en offert utan köptvång?

 

Låt oss råda dig nu