Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

PowerKon NT
Värme

Lågtemperaturelement med fläktstöd.

PowerKon NT
Dina fördelar:
 • Konvektor optimerad för mycket låga temperaturer

 • EC-teknik, tyst som en viskning

 • Integrerad KaControl-reglering

De starkaste argumenten

 • Snabbt reagerande värmesystem för mycket effekt i litet utrymme

 • Upp till 60 % energibesparing jämfört med traditionella spaltpolmotorer

 • Med energibesparande, tyst EC-motor och effektsteg för snabb uppvärmning

 • Reglervarianterna är elektromekanisk eller helautomatisk och stickproppsklar KaControl

Teknik

 • Energibesparande fläkt i senaste EC-teknik

 • PowerKon värmeväxlare i koppar/aluminium med vågformade lameller som ökar ytan och levererar mer värme

 • Optimal reglerbarhet och snabb uppvärmning genom små vattenvolymer

 • Med Eurokonus ventilanslutning för enkel och snabb montering

 • Grundbelastningsdrift med steglös fläktassistans

 

 

Användningsområden / montering

 • Konstruerad för system med låga och mycket låga framledningstemperaturer; idealisk i kombination med kondenspannor eller värmepumpar

 • Lämpliga för nybyggnad eller renovering

 • Kan användas för bostadsvärme och uterum, och även kontors- och administrationsfastigheter

 • Som endelad vägghuv med måtten: - bygghöjd 500 mm, byggdjup 120 mm - längder från 750 till 2 750 mm

... och annat som är bra att veta

 • Slät designhuv i stålplåt RAL 9016 optimalt anpassat för rummet; toppgaller i RAL 9006

 • System med snabbfästen, huven monteras utan skruvar

 • Alla anslutningar osynliga bakom huven

 • Kondensfri kyldrift (kylsystem erfordras)

 • Gruppdrift möjlig med Kampmann KaControl-system

 

Beskrivning

För enklaste installation på plats erbjuder PowerKon NT med KaControl-teknik en fullständigt förinställd lösning. KaController (manöverenheten) har på fabriken byggts in i höljet för PowerKon NT (reglerutrustning -C0) eller kan fås som en extern manöverpanel (reglerutrustning -C1).

Funktioner

 • Temperaturavkänning via KaController eller externa rumsgivare
 • Automatisk steglös varvtalsreglering beroende av rumstemperaturen
 • Inställning av maximalt fläktvarvtal via en potentiometer på styrkortet
 • Snabbuppvärmning genom manuell aktivering av effektsteget (gångtid max. 15 minuter)
 • Ljudlös ventilstyrning med elektroniska reläer
 • Utvärdering av motorstörning
 • Rumsspecifik frysskyddsfunktion genom övervakning av rumstemperaturen i varje systemtillstånd i förhållande till ett gränsvärde på 8 °C
 • Change-over-funktion i 2-rörssystem för värme/kyla via en extern potentialfri kontakt eller en anliggningstemperaturgivare
 • Styrning från extern byggnadsautomation via 0–10 V-signal
 • Anslutning till öppna fastighetsautomationssystem genom gränssnittskort (BACnet, Modbus) som finns som tillval

Systemuppbyggnad

Reglerzoner med upp till 6 st PowerKon NT kan anslutas till en KaController via en enkel 2-tråds bussförbindelse.

 

Nedladdning: Systemuppbyggnad KaControl för PowerKon NT

Produktövergripande
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
EU Declaration of Conformity Powerkon NT low-temperature heaterLadda ned som.pdf, 1,05 MB
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 443,11 KB
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
154,00 € Exkl. 19 % moms

KaControl rumstemperaturgivare för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
40,00 € Exkl. 19 % moms

KaControl utegivare, väggmontering, 50 x 65 x 45,5 mm, vit liknande RAL 9010, IP 54

Artikelnr:
196003250112

Listpris:
40,00 € Exkl. 19 % moms

KaControl röranliggningsgivare för avkänning av mediets temperatur, inkl. hållband, kabellängd 3 m, för omkoppling värme/kyla

Om frysrisk föreligger, t.ex. genom kallras, ska du välja en KaControl röranliggningsgivare för varje enhet!

OBSERVERA! Funktion för omkoppling värme/kyla endast i kombination med 3-vägsventil!
Artikelnr:
196003250115

Listpris:
38,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
84,00 € Exkl. 19 % moms
KaControl system för fastighetsautomation

Seriellt Modbus-kort för anslutning till Modbus-nätverk

Nödvändig för varje sekundärluftaggregat!
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
84,00 € Exkl. 19 % moms
Anslutningstillbehör

Anslutningssats

bestående av: termostatventilunderdel ½" i hörnutförande, avstängningsbar returförskruvning ½" i hörnutförande och termoelektriskt ställdon
Artikelnr:
194000128102

Listpris:
80,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Rumstermostat

med inbyggd varvtalsgivare, utförande för utanpåliggande montering, med fläktbrytare På/Av, färg vit, endast för elektromekanisk reglerutrustning -00
Artikelnr:
194000146924

Listpris:
56,00 € Exkl. 19 % moms
Var installerar man PowerKon NT?

PowerKon NT lämpar sig särskilt väl för system med låga och mycket låga framledningstemperaturer, både vid nybyggnation och vid renovering. Med den speciellt energisparande fläktenheten med EC-motorteknik – kombinerat med den modernaste reglertekniken – har användaren tillgång till ett optimalt värmesystem för ekonomisk användning, t.ex. i kombination med värmepumpar.

Hur kan man realisera snabbuppvärmning av ett rum med PowerKon NT?

Det fungerar så att maximalt varvtal (= effektsteget) ställs in för en viss tidsperiod.

Kan PowerKon NT kombineras med andra NT-system?

Ja, PowerKon NT kan också kombineras med t.ex. väggvärme. Då kompenseras trögheten hos väggvärmen av PowerKon NT som fungerar som ett snabbreagerande värmesystem.