Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Katherm ID
Värme Kyla Ventilation

Golvkanal som induktionskanal.

Katherm ID
Dina fördelar:
 • Mycket tyst tack vare flödesoptimerade dysor

 • Små investerings- och underhållskostnader

 • Intag av tilluft med efterkyla/eftervärme genom induktion

De starkaste argumenten

 • Tyst drift genom ljudoptimerade dysor
 • Små investeringskostnader (besparing i roterande delar och motorer)
 • Små underhållskostnader
 • Idealisk i kombination med tröga system, såsom betongkärnaktivering (BKA)
 • Tyst tilluft med eftervärme och efterkyla
 • För varje galler en passande kantprofil för fulländat utseende

Teknik

 • Induktionsgolvkanal för effektiv ventilation, värme och kyla
 • Konvektorbaserad med tilluftsanslutning för tillförsel av förbehandlad primärluft
 • Tillförsel av förbehandlad primärluft sörjer för friskt rumsklimat oberoende av årstiden
 • Effektivt skydd mot kallras från stora fönsterytor
 • Luftanslutning valfritt: 1 eller 2 tilluftsstosar à Ø 100 mm, på rumssidan
 • Speciella monteringsfötter för steglös höjdjustering

Användningsområden / montering

 • Främst för användning i kontors- och administrationsbyggnader
 • Platsbesparing genom inbyggnad av kanalerna i förhöjda golv, vilket gör att rumsytorna utnyttjas bättre
 • Golvkanallängder: 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 400 mm och 1 600 mm
 • Bredd 340 mm och Höjd 180 mm; andra mått på förfrågan
 • 4-rörssystem (2-rörssystem på förfrågan)

... och annat som är bra att veta

 • Projektspecifika lösningar kan levereras till alla geometrier, med sneda hörn, i böjda utföranden, urtagning för pelare eller avfasningar
 • Utbytbara dysplåtar för anpassning av luftvolymflöden när förhållanden ändras
 • Möjligt att montera och underhålla volymflödesbegränsare i tilluftslådan i efterhand
 • Matningsledningar kan förläggas i förhöjda golv
Produktövergripande
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Spezial Hotell, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,39 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
EU Declaration of Conformity Katherm QL/ID, Kavent BA trench heatingLadda ned som.pdf, 1,08 MB
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 443,11 KB
Building product declaration Katherm trench heatingLadda ned som.pdf, 333,01 KB