Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Katherm QL
Värme Ventilation

Golvkanalvärmare med system för deplacerande tilluft.

Katherm QL
Dina fördelar:
 • Deplacerande tilluft och fasadavskärmning

 • För målinriktad tillförsel av behandlad deplacerande tilluft

 • Skräddarsydd och verkningsfull ventilation

De starkaste argumenten

 • Deplacerande ventilation sörjer för angenämt rumsklimat
 • Effektivt skydd mot kallras från stora fönsterytor
 • Rumsuppdelningen blir oberoende av värmeelementen; byggnadens utseende påverkas inte
 • Projektspecifika lösningar kan levereras till alla geometrier, med sneda hörn, i böjda utföranden, urtagning för pelare eller avfasningar
 • För varje galler en passande kantprofil för fulländat utseende

Teknik

 • Uppvärmnings- och ventilationsfunktioner kombinerade i en konvektorenhet
 • Den deplacerande ventilationens stora luftutlopp i golvet möjliggör turbulensfri tillförsel av tilluft
 • Inga dragfenomen, eftersom lufthastigheterna ligger långt under 0,3 m/s
 • En kompletterande slitsventil mellan utloppet för deplacerande ventilation och konvektorn ökar värmeeffekten i problemzoner
 • Högpresterande konvektorer i koppar och aluminium med konvektorbyggdjup 100 och 150 mm
 • Vattenanslutning 1/2" på rumssidan, anslutning för deplacerande ventilation Ø 70 mm resp. 100 mm på rumssidan

Användningsområden / montering

 • Främst användbar vid stora luftbehov och låg kyllast vid stor rumshöjd
 • Typiska användningsfall är kontors- och administrationsbyggnader, samlingslokaler, restauranger samt rum med stor andel glasytor, där man kan förvänta sig dålig luftkvalitet
 • Höjder 130, 180 och 230 mm, minsta konstruktionshöjd 140 mm; andra mått på förfrågan
 • Bredder 272, 310, 340, 400 och 420 mm; mellanmått på förfrågan
 • Minsta golvkanallängd 1 100 mm

... och annat som är bra att veta

 • Matningsledningar kan förläggas i förhöjda golv
 • Hög hygienkvalitet genom borttransport av skadliga ämnen som partiklar, sporer osv.
 • Luft- och värmetekniska undersökningar genomförda av forkningscentret HLK vid Stuttgarts universitet
Produktövergripande
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Spezial Hotell, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,39 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
EU Declaration of Conformity Katherm QL/ID, Kavent BA trench heatingLadda ned som.pdf, 1,08 MB
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 443,11 KB
Building product declaration Katherm trench heatingLadda ned som.pdf, 333,01 KB


Vad medför deplacerande ventilation?

Kall, förbehandlad luft kommer ur golvkanalen i rummet och fördelar sig som ett stabilt skikt i golvnivå. Genom den naturliga drivkraften stiger den friska luften upp i rummet ur denna ”kalluftssjö” och tränger undan den förbrukade luften. Ett turbulensfattigt luftutbyte uppstår.

Vilken temperatur och vilken hastighet har luften från den deplacerande ventilationen?

Vid kyldrift tillförs luft med en temperatur av 2 till 4 K under rumstemperaturen till ventilationsenheten och blåses in i rummet med en lufthastighet långt under 0,3 m/s.

Vilket stöd ger Kampmann GmbH mig vid planering och genomförande?

Vi utarbetar din individuella projektspecifika lösning efter de byggnadsmässiga förhållandena, utförandet av fasad- och golvkonstruktionen samt uppgifterna från byggherren, projektledaren och arkitekten. Alternativt kan du ta i anspråk uppmätningen på plats som vårt fabriksteam utför, och de är också med under monteringsfasen.