Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Katherm QX
Värme

Golvkanalvärmare med EC-tvärströmsfläkt för konvektion.

Katherm QX
Dina fördelar:
 • Speciellt för användning i lågtemperatursystem

 • Energibesparande tvärströmsfläkt med kompakt EC-motor

 • Ramkanter och täckplåt färgneutrala

De starkaste argumenten

 • Korta leveranstider för våra standardkanaler

 • För användning speciellt i lågtemperatursystem

 • Tvärströmsfläkt med kompakt EC-motor

 • Högprestandafläkt med runda kopparrör, aluminiumlameller och 1/2” ventilanslutning med vridsäkring

 • Regleringen elektromekanisk via rumstermostat eller med reglersystem KaControl

Teknik

 • Effektivt skydd mot kallras från stora fönsterytor

 • Extra lång EC-fläkt för likformig luftgenomströmning genom konvektorn; detta ger högre värmeeffekter vid lägre ljudemission

 • Unik högprestandakonvektor optimerad för luftgenomströmning och värmeavgivning

 • Stabila monteringstillbehör med skydd mot stegljud för enkel fastsättning av golvkanalen och för att undvika överföring av ljud

 • Vridsäkring för värmeledningsanslutningarna förhindrar skador på konvektorn vid montering av ventilerna; ventiler finns som tillbehör

Användningsområden / montering

 • Fri sikt och angenäm temperatur innanför glasfasader som når ned till golvet

 • För uppvärmning av hela rummet, kompletteringsvärme och/eller skydd mot kallras
 • Effektiv i lågtemperatursystem, idealisk i kombination med framtida värmesystem

 • 36 olika varianter finns att välja mellan

... och annat som är bra att veta

 • I Katherm QX döljer sig know-how från företagets eget forsknings- och utvecklingscentrum, anpassat till önskemål som kunderna på marknaden har.

 • Värmeeffekterna har uppmätts och fastställts enligt DIN EN 16430 ”Fläktelement, konvektorer och golvkonvektorer”, del 1: ”Tekniska specifikationer och krav” och del 2: ”Testförfaranden och utvärdering av värmeeffekt”.

 • Standardlängderna för QX sträcker sig från 900 mm till 3 100 mm i steg om 200 mm.

Försäkran om överensstämmelse/certifikat
EU Declaration of Conformity Katherm trench heatingLadda ned som.pdf, 1,09 MB
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 443,11 KB
Building product declaration Katherm trench heatingLadda ned som.pdf, 333,01 KB
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

Rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
154,00 € Exkl. 19 % moms

Rumstemperaturgivare

för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
40,00 € Exkl. 19 % moms

Utegivare

Väggmontering, 50 x 65 x 45,5 mm, vit liknande RAL 9010, IP 54
Artikelnr:
196003250112

Listpris:
40,00 € Exkl. 19 % moms

Röranliggningsgivare

Om frysrisk föreligger, t.ex. genom kallras, ska du välja en KaControl röranliggningsgivare för varje enhet!

OBSERVERA! Funktion för omkoppling värme/kyla endast i kombination med 3-vägsventil!
Artikelnr:
196003250115

Listpris:
38,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
84,00 € Exkl. 19 % moms
KaControl system för fastighetsautomation

Seriellt Modbus-kort

för anslutning till Modbus-nätverk, nödvändig för varje sekundärluftaggregat!
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
84,00 € Exkl. 19 % moms
Ventiler och returförskruvningar

Ventilunderdel

Lämpade för:
Katherm NK 137/182 (golvkanalhöjder 92 mm och 120 mm)
Katherm NX (golvkanalhöjder 92 mm och 120 mm)
Katherm QX
Katherm HK 320, Katherm HK 290
Artikelnr:
194000346911

Listpris:
24,00 € Exkl. 19 % moms

Förinställningsnyckel

Förinställningsnyckel, för ventilunderdel typ 346909, 346910 och konvektoranslutningssats typ 126103, förinställbar, en är nödvändig för varje projekt
Artikelnr:
194000346915

Listpris:
3,00 € Exkl. 19 % moms

Avstängningsbar returförskruvning

anslutning 1/2", genomgångsutförande, Typ 145952
Lämpade för:
Katherm NK, Katherm NX,
Katherm QK, Katherm QX,
Katherm HK 320, Katherm HK 340, Katherm HK 290
Artikelnr:
194000145952

Listpris:
12,00 € Exkl. 19 % moms
Ventildrivenheter

Termoelektriskt ställdon

24 VAC/DC
Artikelnr:
194000146906

Listpris:
51,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Rumstermostat

med varvtalsinställning, i låg kapsling för utanpåliggande montering, färg vit, med termisk återkoppling, inställning av rumstemperatur och förinställning av varvtal med vred
Rumstermostat för steglös parallellstyrning av:
- max. 10 st. Katherm QK
- max. 10 st. Katherm QK nano
- max. 5 st. Katherm QX (till och med längden 1 900 mm) resp. 3 st. Katherm QX (från och med längden 2 100 mm)
Artikelnr:
194000342924

Listpris:
72,00 € Exkl. 19 % moms
Monteringsskydd

Monteringsskydd

av trä för skydd under byggfasen, inlagt på fabriken, galler levereras separat förpackade
Artikelnr:
194000100918

Listpris:
8,00 € Exkl. 19 % moms