Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

KaClima AO 50 - 124 kW
Värme Kyla

Luftkyld enhet för utomhusinstallation vid medelhöga effekter.

KaClima AO 50 - 124 kW
Dina fördelar:
 • Två separata kylkretslopp för maximal driftsäkerhet

 • Kontinuerlig reglering av framledningstemperaturen för oförändrad effekt hos förbrukarna

 • 1x inverter kompressor, 1x on/off-kompressor

DE STARKASTE ARGUMENTEN

 • Två separata kylkretslopp för maximal driftsäkerhet
 • Steglös effektanpassning via varvtalsreglerad inverterkompressor
 • Kontinuerlig reglering av framledningstemperaturen för oförändrad effekt hos förbrukarna
 • Extremt tyst gång genom on/off-cykler
 • Låga startströmmar
 • Små köldmedelmängder för att undvika miljöskadliga F-gaser

TEKNIK

 • Värmeväxlare med hydrofil beläggning
 • Steglösa EC-fläktar
 • Diffusorer för effekthöjning och bullerdeäpmning (tillval)
 • Behovsanpassad avfrostningsstyrning
 • Integrerad steglös inverter-cirkulationspump, säkerhetsventil och flödesvakt (tillval)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / MONTERING

 • För utomhusinstallation för medelhöga effekter
 • 7 storlekar för kylning eller värmning/kylning
 • Effektområde 50–124 kW
 • Luftkonditionering för kontor och hotell
 • Detaljhandelskedjor liksom utställnings- och försäljningslokaler
 • Industriell kylning

... OCH ANNAT SOM ÄR BRA ATT VETA

 • Väderstyrt börvärde är möjligt
 • Kyldrift från -10 °C till +45 °C
 • Uppvärmningsdrift från -20 °C till +45 °C
 • AXI-TOP-diffusor för bullerdämpning
 • Elektronisk expansionsventil för optimal överhettningsreglering
Produktövergripande
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Spezial Hotell, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,39 MB
Spezial Logistikbyggnader, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,05 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
Tillbehör KaClima

Vibrationsdämpare

Storlek 182 - 452, Art.nr 350505000051
för att reducera vibrationer mellan enheten och grunden
Artikelnr:
350505000051

Listpris:
375,00 € Exkl. 19 % moms
Tillbehör KaClima

Fjärrstyrning

för extern drift
Artikelnr:
350502000021

Listpris:
829,00 € Exkl. 19 % moms
Tillbehör KaClima

Modbus gränssnitt (RS485)

som gränssnitt mot fastighetsautomationssystem
Artikelnr:
350502000022

Listpris:
688,00 € Exkl. 19 % moms
Smutsfälla/sil

Smutsfälla/sil

skydd av komponenterna på kallvattengeneratorns vattensida mot smuts, Victaulic-anslutningar, uttagbart filter av rostfritt stål
Artikelnr:
350505100113

Listpris:
167,00 € Exkl. 19 % moms
Pump

Hydraulikutförande varvtalsreglerad dubbelpump

varvtalsreglerad energibesparande dubbelpump, backventil, säkerhetsventil 6 bar
Artikelnr:
350501100013

Listpris:
2873,00 € Exkl. 19 % moms

Hydraulikutförande varvtalsreglerad enkelpump

varvtalsreglerad energisparande cirkulationspump, säkerhetsventil 6 bar
Artikelnr:
350501100021

Listpris:
2102,00 € Exkl. 19 % moms
Tillbehör KaClima

Ljuddämpning

Fläktarna är utrustade med diffusorer.
Ljudet dämpas med 2–3 dB(A) och fläktarnas effektförbrukning minskas.
Artikelnr:
350504100021

Listpris:
878,00 € Exkl. 19 % moms
Mjukstart/Softstarter

Mjukstart/Softstarter

för startströmsreducering av på-/av-kompressorn
Artikelnr:
350502100013

Listpris:
618,00 € Exkl. 19 % moms
Plattvärmeväxlare

Motfläns för plattvärmeväxlare

behövs för plattvärmeväxlare från 125 kW, 4x DN 100 inkl. tätningsmaterial
Artikelnr:
350023102042

Listpris:
812,00 € Exkl. 19 % moms
Tillbehör KaClima

Plattvärmeväxlare/backventil

Primär- och sekundärsidans backventil. Kallvattenaggregatet kan på så vis fyllas med glykol medan rent vatten cirkulerar i dricksvattenledningarna.

Kyleffekt angiven vid:
Primär: 6/12 °C glykol 35 %
Sekundär: 8/14 °C vatten

Värmeeffekt angiven vid:
Primär: 45/40 °C glykol 35 %
Sekundär: 37/43 °C vatten
Artikelnr:
350501000096

Listpris:
2968,00 € Exkl. 19 % moms
Tillbehör KaClima

Externt buffertminne

Ångdiffusionstät isolering, var och en med 4 anslutningar för att ansluta som hydraulisk separator eller buffert
Artikelnr:
350000002028A1

Listpris:
3360,00 € Exkl. 19 % moms
VILKA UTFÖRANDEN FINNS FÖR KYLAGGREGATET?

Standardversionen av vårt luftkylda kylaggregat är avsedd för utomhus- och inomhusinstallation med upp till 170 kW kyleffekt. Som specialversioner finns aggregatet med upp till 1 600 kW i olika utföranden och med olika specifikationer, t.ex. med vattenkylning, inbyggd frikylning eller utrustad med skruv- eller turbokompressor.

HUR KAN VI MINSKA VIKT OCH UTRYMMESBEHOV?

En betydande andel av vikten och utrymmesbehovet för ett kylaggregat tas upp av den nödvändiga ackumulatortanken. Tack vare Aqualogik kan vikten och utrymmesbehovet reduceras betydligt, även bufferttanken kan minskas eller helt uteslutas. Den inbyggda varvtalsvariabla pumpen och en särskild regleringsteknik minskar minimivattenvolymen i systemet.

NÄR ANVÄNDS KYLMEDEL R410A?

Kylmedel R410A har en högre kyleffekt än t.ex. kylmedel R407C. Komponenter som kompressorn kan därmed vara mindre. Det gör att arbetsvikten och måtten reduceras. Kylmedlet är inte brännbart och har ingen effekt på ozonskiktet när det frigörs. Därför beskrivs det ofta som ett säkerhetskylmedel.