Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

KaClima AO frikylning
Kyla

Enhet för utomhusinstallation med frikylningsfunktion för energisparande.

KaClima AO frikylning
Dina fördelar:
 • Kompakt anläggning, anslutningsklar med integrerat frikylningsregister för utomhusinstallation

 • Hög energibesparing i frikylningsdrift vid låga utomhustemperaturer

 • 2-4 kompressorer, felsäkra, med tyst gång och energieffektiva

DE STARKASTE ARGUMENTEN

 • Kontinuerlig reglering av framledningstemperaturen för oförändrad effekt hos förbrukarna
 • Kompakt anläggning, anslutningsklar med integrerat frikylningsregister för utomhusinstallation
 • Hög energibesparing i frikylningsdrift vid låga utomhustemperaturer
 • 2-4 kompressorer, felsäkra, med tyst gång och energieffektiva
 • Små köldmedelmängder för att undvika miljöskadliga F-gaser

TEKNIK

 • Värmeväxlare med hydrofil beläggning
 • Steglösa EC-fläktar
 • Diffusorer för effekthöjning och bullerdeäpmning (tillval)
 • Integrerad steglös inverter-cirkulationspump, säkerhetsventil och flödesvakt (tillval)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / MONTERING

 • För utomhusinstallation med frikylningsfunktion för energibesparing
 • Effektområde 95–1 600 kW
 • Luftkonditionering för kontor och hotell
 • Detaljhandelskedjor samt utställnings- och försäljningslokaler
 • Industriell kylning

... OCH ANNAT SOM ÄR BRA ATT VETA

 • Väderstyrt börvärde är möjligt
 • Kyldrift från -20 °C till +45 °C
 • Övriga möjliga tillbehör: inbyggd pump, ackumulator, vibrationsdämpare, kylkretsutrustning (avstängningsventiler etc., skyddsgaller för kondensor, bullerreducering och utökad elutrustning
 • Utförande som scrollkompressorer eller skruvkompressorer finns att beställa
Produktövergripande
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
Spezial Hotell, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,39 MB
Spezial Logistikbyggnader, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 2,05 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
VILKA UTFÖRANDEN FINNS FÖR KYLAGGREGATET?

Standardversionen av vårt luftkylda kylaggregat är avsedd för utomhus- och inomhusinstallation med upp till 170 kW kyleffekt. Som specialversioner finns aggregatet med upp till 1 600 kW i olika utföranden och med olika specifikationer, t.ex. med vattenkylning, inbyggd frikylning eller utrustad med skruv- eller turbokompressor.

HUR KAN VI MINSKA VIKT OCH UTRYMMESBEHOV?

En betydande andel av vikten och utrymmesbehovet för ett kylaggregat tas upp av den nödvändiga ackumulatortanken. Tack vare Aqualogik kan vikten och utrymmesbehovet reduceras betydligt, även bufferttanken kan minskas eller helt uteslutas. Den inbyggda varvtalsvariabla pumpen och en särskild regleringsteknik minskar minimivattenvolymen i systemet.

NÄR ANVÄNDS KYLMEDEL R410A?

Kylmedel R410A har en högre kyleffekt än t.ex. kylmedel R407C. Komponenter som kompressorn kan därmed vara mindre. Det gör att arbetsvikten och måtten reduceras. Kylmedlet är inte brännbart och har ingen effekt på ozonskiktet när det frigörs. Därför beskrivs det ofta som ett säkerhetskylmedel.