Kylning med vatten som medium

För en hållbar utveckling stödjer Kampmann GmbH trenden att använda kylmedium
med låg drivhuspotential. I detta sammanhang ger framför allt vatten som energibärare goda möjligheter till miljövänlig klimatisering. H2O har en Global Warming Potential (GWP (1)) på 0 och har därmed en ojämförligt låg drivhuseffekt. Dessutom är vatten till skillnad från andra "naturliga" kylmedel varken toxiskt eller lättantändligt. En byggnadsklimatisering, där kylenergi överförs till ett bärarsystem som vatten, ger
enorma fördelar jämfört med de utbredda rörledningssystemen med direktförångning med höga kylmedelsmängder.

 

Flexibel användning

Genom att använda mediumet vatten kan kylsystem med kallvattenalstrare flexibelt utökas med ett stort antal produkter. Det gör det möjligt att utan problem
använda ekologiskt värdefulla komponenter som t.ex. värmekraftverk (BHKW), vedeldade värmepannor, värme- och kylalstrare som använder solenergi eller integration av ett stort antal slutapparater.

 

Fördelaktigt pris

Vid valet av system står framför allt de löpande kostnaderna i förgrunden vid liknande installationskostnader jämfört med direktförångningssystem. Den reducerade kylmedelsmängden, den sammanlagda effektiviteten och möjlig inbindning av resursskonande system talar för kylsystem med kallvattenalstrare.

 

Hållbar anskaffning

Eftersom lagen kräver att klimatanläggningar har en hög ekologisk tolerans har bestämmelser utvecklats som bland annat beskriver en lägsta energieffektivitet eller begränsning resp. förbud mot olika kylmedel. Dessa krav genomgår en kontinuerlig förändring, vilket kan leda till att kylalstrare måste bytas ut. Anpassningen till begivenheterna är avsevärt lättare att realisera i kallvattensystem.

De ekologiska liksom ekonomiska fördelarna med vattendrivna kylningsprodukter möjliggör en ekonomiskt fördelaktig liksom miljövänlig klimatisering av byggnader idag och i framtiden.

 

 

(1) GWP anger med vilken faktor en gas som emitteras till atmosfären, exempelvis ett frigjort kylmedel, förstärker den naturliga drivhuseffekten jämfört med samma massa CO2 (mätning som CO2-ekvivalent; GWP av en CO2-molekyl = 1)