Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Effektiv energianvändning har varit det centrala temat i VKV-branschen under de senaste åren.

 

Vid sidan av den kontinuerligt framåtskridande klimatförändringen och en anpassad lagstiftning förklaras detta framför allt av energikostnadernas utveckling. Därför är det inte överraskande att man föredrar allt mer hållbara och energisparande system och produkter.

 

Hittills är det övervägande nybyggnationer som har stått i fokus för effektiva VKV-system, men byggherrar blir successivt allt känsligare när det gäller moderniseringen av deras befintliga objekt. Ur ekonomisk och ekologisk synvinkel är det i de flesta fall meningsfullt. Potentialen att öka effektiviteten är extremt hög, men bör ändå diskuteras uttömmande. Därvid måste man ta hänsyn till många olika saker.

 

Om t.ex. gamla värmekällor ska bytas, sjunker i regel systemtemperaturerna, vilket får till följd att de gamla uppvärmnings- och ventilationssystemen inte längre har erforderliga överföringsprestanda. Därmed blir byggnaden inte längre tillräckligt varm. Värmeöverföraren måste alltså också förnyas. På dess platser måste man hitta en optimal lösning, som ingår i installationen och har ett bra förhållande mellan kostnad och nytta.

 

Kampmann kan ge dig support när det gäller att hitta de rätta ställskruvarna med avseende på effektivitetsökning. Vårt breda produktspektrum och ett stort mått av erfarenhet hjälper dig vid den resultatorienterade planeringen.

 

Använd också våra energiberäknings program till detta: