Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Genom tekniska standarder har det blivit möjligt att realisera nätverk i byggnader. De så kallade buss-systemen utgör därför en intressant uppvärdering för byggherrar och slutkunder.

Dessutom erbjuder buss-systemen, beroende av respektive användningsområde, betydande fördelar genom en överordnad fastighetsautomation eller genom nätverkade systemdelar:

 

1. Central reglering av (VKV-)system och därigenom utökad effektivitet (exempel: ett rum värms upp endast när det används).

2. Central övervakning av elektriska komponenter och utmatning av störningslarm. Detta förenklar underhåll/reparationer och minskar risken för bortfall.

3. Sammankoppling av alla funktionsområden (exempel: kylan i ett kontor är aktiv endast när fönstret är stängt, vilket kan realiseras med en fönsterkontakt).

4. Enkelt handhavande vid installation.

5. Flexibilitet vid användning.

 

Planeringen och avstämningen av byggnadsautomationen före och under genomförandefasen kräver inte endast ett stort mått av elektroteknisk, utan också av systemövergripande fackkompetens. Många ingenjörsbyråer för teknisk byggnadsutrustning har ingen egen planeringsavdelning för byggnadsautomation resp. reglerteknik, trots att dessa områden alltid blir betydande. Därför blir de hänvisade till support från externa, specialiserade ingenjörsbyråer för MSR (mät-, styr- och reglerteknik).

 

Kampmann kan erbjuda dig följande tjänster:

 

1. Support vid val av det rätta regler- eller automationssystemet.

2. Diskussion av för- och nackdelar hos olika regler- och automationssystem.

3. Support vid beslut om automatiseringsgrad baserat på objektiva värderingskriterier.

4. Innehavar- och användarorienterad konsultation baserat på effektivitetskriterier (kostnad/nytta).

5. Support vid integrering eller anslutning av Kampmann-system i befintlig fastighetsautomation.

6. Direkta överenskommelser med MSR-firmor för att klara upp gränssnitten mot Kampmann-systemen.