Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

När det gäller de ökade planeringsrelaterade kraven får du support av Kampmanns forsknings- och utvecklingscenter vid mättekniska undersökningar.

Individuellt anpassat till ditt projekt och dina önskemål görs mätningarna antingen i simulerade utrymmen vid centret eller på plats med hjälp av utrustningen för mobila mätningar.

 

Genom dessa projektrelaterade tjänster får du giltiga mätresultat för bättre argumentation gentemot investerare, byggherrar och hyresgäster.

 

Mer om forsknings- och utvecklingscentret hittar du här.