Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vid sidan av geometriska, fysiska och geografiska kriterier bildar funktionen hos och användningen av en byggnad och användarens specifika krav de centrala utgångsförutsättningarna för arbetet i en ingenjörsbyrå för teknisk byggnadsutrustning.

Således måste t.ex. en skoaffär utrustas annorlunda än en försäkringsbyrå, även om de båda byggnaderna är belägna omedelbart intill varandra. Ur planeringssynpunkt är det knappast vettigt att under planeringsprocessen betrakta enskilda produkter eller systemkomponenter självständigt.

 

Kampmann ger dig stöd i din planering med avseende på byggnadens användning och skapar mervärde för dig och din uppdragsgivare. Hitta här individuellt innehåll inom temana

 

1. Hotell

2. Handelskedjor

3. Lager- och logistikhallar

4. Kontor

5. Handel och industri

6. Skolor och förskolor

7. Sport- och ridhallar

8. Försäljningslokaler

9. Bostadsrum

10. Kyrkor