Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Ultra
Värme Kyla Ventilation

Takaggregat för värme, kyla, ventilation i exklusiva storlokaler.

Ultra
Dina fördelar:
 • Minimal bygghöjd genom ringformig värmeväxlare

 • Tyst fläkt med tunna blad och EC-teknik

 • Huset utformat med sex hörn för optimal luftfördelning vid värme och kyla

De starkaste argumenten

 • Hus i modern design
 • Bygghöjden endast 330 mm
 • För cirkulationslufts- eller blandluftsdrift för värme eller kyla, med samma utseende
 • Alla delar av huset i plast, vilket ger lägre vikt, trafikvit RAL 9016 (kan lackeras)
 • Nytt kondenstråg med extern pumpgrop
 • Energisparande EC-axialfläkt med tunna blad uppfyller energikraven enligt ErP
 • Möjlighet att välja elektromekanisk reglering eller KaControl reglersystem
 • Integrering möjlig i KaControl-nätverk eller fastighetsautomationssystem som BACnet, Modbus eller LON

Teknik

 • Värmeväxlare i ringformat utförande, uppnår hög prestanda med små mått

    - Runda kopparrör med aluminiumlameller

    - Fördelare och samlingsrör av stål

 • Drivs av en ytterrotormotor inbyggd i fläktnavet, som trefasmotor eller enfas växelströmsmotor

 • Tystgående axialfläktar med halvmåneformade blad, i serierna 73–96

 • I serie 97 för blandluft en tystgående radialfläkt med förhöjt tryck

 • Kondenstråg med extern pumpgrop för enkel, visuell kontroll och underhåll genom utloppsgallret

Användningsområden / montering

 • Typiska användningsområden är handelskedjor, utställnings- och försäljningslokaler samt entréhallar

 • Uppvärmning och ventilation av försäljningsplatser med montering i mellantak och akustiktak med rastermått 625 x 625 mm (600 x 600 mm på förfrågan)

 • I tre storlekar med brett prestandaintervall, även lämpliga för lågtemperatursystem

 • I lokaler med takhöjd från ca 2,3 m till 4,0 m, där luftvärmare inte låter sig monteras av visuella orsaker

... och annat som är bra att veta

 • Snabba leveranser: alla standardaggregat finns tillgängliga från lager

 • Inloppsring som standard för enkel självmontering; konsoler förmonterade

 • Med sexsidigt luftutlopp, lamellerna kan ställas in i sex förutbestämda inställningsvinklar

 • Bottenlock som demonteras lätt för service

 • Utförande för kyla med effektstark, tystgående kondenspump

 • Kondenstråg med pluggmutter-snabbfäste och positioneringshjälp för enkelt underhåll

 • Påbyggnadsdelar i byggblockssystem (blandluft)
Priskatalog/prisblad
Price List 2019Ladda ned som.pdf, 15,42 MB
Produktövergripande
Spezial Butikskedjor, skärm optimeradLadda ned som.pdf, 3,36 MB
ProduktöversiktLadda ned som.pdf, 5,25 MB
Försäkran om överensstämmelse/certifikat
TÜV Certificate ISO 9001:2008Ladda ned som.pdf, 140,21 KB
EU Declaration of Conformity TIP, TOP, Ultra unit heatersLadda ned som.pdf, 1,16 MB
Building product declaration unit heatersLadda ned som.pdf, 229,93 KB
ErP data blad UltraLadda ned som.pdf, 180,68 KB
BIM uppgifter (Building Information Modeling)
BIM uppgifterLadda ned somNedladdning
Reglertillbehör KaControl cirkulationsluft

KaController

Rumsmanöverpanel för väggmontering, med inbyggd rumstemperaturgivare (endast för reglerutrustning -C1)
Artikelnr:
196003210001

Listpris:
174,00 € Exkl. 19 % moms

Industri-KaController

med funktionsknappar på sidan, Typ 3214002
Utanpåliggande, skyddsklass IP65, industrihölje, med uppfällbart transparent lock, låsbar
Artikelnr:
196003214002

Listpris:
457,00 € Exkl. 19 % moms

Rumstemperaturgivare

för väggmontering, IP 30 utanpåliggande, färg vit RAL 9010

Är monteringsplatsen för KaController lämplig för temperaturmätning? - Om den inte är lämplig, t.ex. bakom en gardin, ska en KaControl rumstemperaturgivare väljas för varje grupp!
Artikelnr:
196003250110

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Utegivare

Väggmontering, 50 x 65 x 45,5 mm, vit liknande RAL 9010, IP 54
Artikelnr:
196003250112

Listpris:
46,00 € Exkl. 19 % moms

Röranliggningsgivare

Om frysrisk föreligger, t.ex. genom kallras, ska du välja en KaControl röranliggningsgivare för varje enhet!

OBSERVERA! Funktion för omkoppling värme/kyla endast i kombination med 3-vägsventil!
Artikelnr:
196003250115

Listpris:
44,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt CANbus-kort

Vid utökning av antalet enheter upp till 30 vid enkretsreglering behövs en per enhet.
Vid utökning kan kabelns längd från första till sista enheten ökas från 30 m upp till 500 m.
Artikelnr:
196003260301

Listpris:
95,00 € Exkl. 19 % moms

Seriellt Modbus-kort

Behövs för varje enhet för inkoppling på KaControl-styrenheter eller egna Modbus-nätverk
Artikelnr:
196003260101

Listpris:
91,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör EC, elektromekaniska

Elektronisk varvtalsställare

med integrerad digitaltimer, med dag-, natt- och veckoprogram, steglös fläktdrift 0 till 100 %, manuellt eller automatiskt, max. tio aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030515

Listpris:
338,00 € Exkl. 19 % moms

Varvtalsställare

med integrerad digitaltimer, steglös fläktdrift förinställbar 0 till 100 %, på/av via rumstermostat (t.ex. industritermostat typ 30059) i strömförsörjningen, max. tio aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030510

Listpris:
169,00 € Exkl. 19 % moms

Rumstermostat

230 V, värme/kyla vid 2-/4-rörssystem, utanpåliggande, 3-stegs, med omkopplare FRÅN/Hand/Fläktautomatik, max. två aggregat kan anslutas (Katherm HK max. 5 aggregat)
Artikelnr:
196000030155

Listpris:
175,00 € Exkl. 19 % moms

Industriregulator

IP54, värme/kyla 2-rörs infälld, steglös, med LCD-menyskärm och integrerat tidursprogram, inkl. rumstemperaturgivare IP54 i separat kapsling (sensorkabelns längd max. 50 m), max. två aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030156

Pris på förfrågan

Klocktermostat

230 V, värme/kyla vid 2-/4-rörssystem, infälld, steglös, med LCD-menyskärm och integrerat tidursprogram, max. två aggregat kan anslutas
Artikelnr:
196000030256

Listpris:
282,00 € Exkl. 19 % moms
Reglertillbehör AC, elektromekaniska

2-stegs trefasbrytare

10 A, med anslutning för rumstermostat
Artikelnr:
196000030049

Listpris:
247,00 € Exkl. 19 % moms

5-stegs trefasstyrning

Artikelnr:
196000030751

Listpris:
516,00 € Exkl. 19 % moms

7-stegs växelströmsstyrning

Artikelnr:
196000030771

Listpris:
466,00 € Exkl. 19 % moms

Elektronisk 2-stegs trefasstyrning

10 A, med rumstemperaturgivare i separat kapsling
Artikelnr:
196000030277

Listpris:
580,00 € Exkl. 19 % moms

Elektronisk steglös växelströmsstyrning

4,5 A, med integrerad rumstemperaturreglering, med inbyggt digitalt kopplingsur
Artikelnr:
196000030543

Listpris:
626,00 € Exkl. 19 % moms
Kopplingsur och rumstemperaturregleringar

Kopplingsur

med elektronisk rumstemperaturreglering och rumstemperaturgivare i separat kapsling, dag-, natt- och veckoprogram inställbara via insticksryttare, gångreserv 150 h, dag-natt-börvärdesgivare 0–40 °C, kapslingsklass kopplingsur IP 20, kapslingsklass rumsgivare IP 54
Artikelnr:
196000030076

Listpris:
599,00 € Exkl. 19 % moms
Termostater

Rumstermostat

med termisk återkoppling, 230 VAC, kapslingsklass IP 30
Artikelnr:
196000030055

Listpris:
51,00 € Exkl. 19 % moms

Klocktermostat

med inbyggt digitalt kopplingsur med dag-, natt- och veckoprogram samt inställbar nattsänkning, kapslingsklass IP 20
Artikelnr:
196000030056

Listpris:
286,00 € Exkl. 19 % moms

Industritermostat

IP54
Artikelnr:
196000030058

Listpris:
127,00 € Exkl. 19 % moms
Ventiler

Termoelektrisk avstängningsventil

Endast i kombination med KaControl!
Artikelnr:
196000030931

Listpris:
127,00 € Exkl. 19 % moms

Begränsningsventil för utblåstemperaturen

DN 25, 1", Typ 30966
Temperaturinställningsområde 20–50 °C
Artikelnr:
196000030966

Listpris:
165,00 € Exkl. 19 % moms
Filter

Filterhuv för cirkulationsluft

Filterklass G3, även avsedd för Ultra med EC-motor
Artikelnr:
154000073050

Listpris:
61,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfilterhuv

Filterklass G3
Artikelnr:
154000073051

Listpris:
32,00 € Exkl. 19 % moms

Ersättningsfilter

Filterklass G3, 1 sats = 5 st.
Artikelnr:
154000063051

Listpris:
58,00 € Exkl. 19 % moms

Filterhållare för cirkulationsluft

Filterklass G3 för montering direkt på luftintaget på konvektorer
Artikelnr:
154000063050

Pris på förfrågan

Filterlåda

Serie 85/Serie 96, Typ 60126
med filter G3
Artikelnr:
198000060126

Listpris:
89,00 € Exkl. 19 % moms
Reparationsbrytare

Reparationsbrytare

Kapslingsklass IP 54
Artikelnr:
196000030120

Listpris:
102,00 € Exkl. 19 % moms
Metallskal/Suggaller

Suggaller för cirkulationsluft

625 x 625 mm, RAL 9016
Artikelnr:
154000060988

Listpris:
233,00 € Exkl. 19 % moms
Påbyggnadsdelar för att ansluta till Hybrid ECO-systemet

Primär-sekundärluftstos

för anslutning på sugsidan
Artikelnr:
198000065019

Listpris:
123,00 € Exkl. 19 % moms
Påbyggnadsdelar för montering i mellantak vid akustiktak med rastermått

Anslutningsram

kvadratisk
Artikelnr:
198000065002

Listpris:
56,00 € Exkl. 19 % moms

Blandluftenhet

med filterlåda G3
Artikelnr:
198000060117

Listpris:
819,00 € Exkl. 19 % moms

Elastiskt förbindningsstycke

rektangulärt
Artikelnr:
198000065034

Listpris:
49,00 € Exkl. 19 % moms

Luftinsugskrök vinklad 90 grader

för serierna 85 och 96
Artikelnr:
198000060105

Listpris:
498,00 € Exkl. 19 % moms

Luftkanal

rektangulär, fast ram på båda sidorna
Artikelnr:
198000065030

Listpris:
88,00 € Exkl. 19 % moms

Luftkanalelement

rektangulärt, längd 1 250 mm
Artikelnr:
198000065130

Listpris:
118,00 € Exkl. 19 % moms

Monteringsram för väderskyddsgaller

förzinkat
Artikelnr:
198000065039

Listpris:
47,00 € Exkl. 19 % moms

Reduceringskrök 90 grader

förlängd, kvadratisk på rektangulär
Artikelnr:
198000065104

Listpris:
202,00 € Exkl. 19 % moms

Väderskyddsgaller

förzinkat
Artikelnr:
198000065038

Listpris:
128,00 € Exkl. 19 % moms

Väggenomföring

Artikelnr:
198000065037

Listpris:
89,00 € Exkl. 19 % moms
Påbyggnadsdelar av stål, förzinkade

Elastiskt förbindningsstycke

Storlek 5, Typ 35013
kvadratiskt
Artikelnr:
198000035013

Listpris:
118,00 € Exkl. 19 % moms

Luftkanal

Storlek 5, Typ 35015
kvadratisk, fast ram på båda sidorna
Artikelnr:
198000035015

Listpris:
172,00 € Exkl. 19 % moms

Regnhuv

Storlek 5, Typ 35114
Artikelnr:
198000035114

Listpris:
539,00 € Exkl. 19 % moms

Taksockel för plana tak

Storlek 5, Typ 35119
med takgenomföringskanal för taklutning 4 grader
Artikelnr:
198000035119

Listpris:
469,00 € Exkl. 19 % moms

Taksockel för sneda tak

med takgenomföringskanal
Artikelnr:
19800003512010

Listpris:
532,00 € Exkl. 19 % moms

Täckpanel för takundersida vid

Artikelnr:
19800003511800

Listpris:
107,00 € Exkl. 19 % moms
Var finns det huvudsakliga användningsområdet för aggregatserien Ultra?

Tack vare den ultraplatta konstruktionen hos detta aggregat lämpar sig Ultra-aggregaten särskilt väl för komfortutrymmen, t.ex. varuhus och andra försäljningslokaler, utställningar och entréhallar med rumshöjder från ca 2,3 m till 4,0 m.

Varför suger Ultra in luften på ovansidan?

I motsats till versioner som suger in luften på undersidan ger insugning på ovansidan väsentliga fördelar:

 • Motorn syns inte och värmeackumulering förhindras.
 • Monterad i undertaket utgör aggregatet med hjälp av tillbehör ett osynligt uteluftsintag.
Kan Ultra också användas för kyla?

 

Speciellt för detta ändamål finns Ultra med värmeväxlare för pumpkallvatten eller på förfrågan också för kylmedium. Utförandet för kyla innefattar ett extra kondenstråg och pump. Pumpens och pumpgropens flottörställare är enkelt tillgängliga utifrån vid underhåll. En utloppsstos på tråget ger kontrollerat restvattenavflöde vid underhåll av hela tråget. Utseendemässigt skiljer sig inte dessa aggregat från värmeaggregaten.